Թափուր պաշտոն


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

ՓՄՁ վաճառքների կառավարիչներ (ք. Երևան)

Պարտականությունները

  • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան գործիքների մշակում:
  • Մարքեթինգի իրականացում` նոր հաճախորդների ներգրավելու նպատակով:
  • Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում:
  • Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում:
  • Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ մոնիթորինգների իրականացում:
  • Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը:
  • Վարկի սպասարկում և տրամադրում:
  • Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում:
  • Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում:
  • Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /լրացուցիչկրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/:

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում:

Լեզուների իմացությունը

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2017թ.


Թարմացված է` 14/09/17 15:43
                
Альтернативный вход