Թափուր պաշտոն


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատատեղի անվանումը` Ծրագրային վարկերի պատասխանատու

Պարտականությունները

  • Ներգրավված միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրամադրված միջոցների արդյունավետ տեղաբաշխման կազմակերպում,
  • Միջազգային ֆինանսական հաստատություններ ներկայացվող վարկային փաթեթների պատշաճ կազմում և ժամանակին ներկայացում,
  • Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից մշակված հաշվետվությունների և ձևանմուշների պատրաստում,
  • Ներգրավված միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին տրամադրված վարկերի նպատակային օգտագործման մոնիթորինգների կազմակերպում և վերահսկում,
  • Ներգրավված միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին ձևավորված վարկային պորտֆելի վերահսկողություն,
  • Միջազագային ֆինանսական հաստատությունների հետ փոխհարաբերությունների պահպանում,
  • Ներգրավված միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերից բխող պարտականությունների իրականացում,
  • Աշխատանքային անհրաժեշտությունից բխող այլ հաշվետվությունների կազմում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

2-3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, մասնավորապես վարկերի վերլուծության փորձ և միջազգային վարկային ծրագրերի հետ աշխատանքային փորձ:

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
3. Անգլերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով Ծրագրային վարկերի պատասխանատու:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

31.05.2018թ.Թարմացված է` 15/05/18 11:20
                
Альтернативный вход