Բիզնես վարկեր


Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

Վարկերը նախատեսված են անհատ ձեռներեցների և իրավաբանական անձանց համար:

«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

Վարկ «Ներմուծում/Արտահանում»

Վարկ «Անգրավ+»

Վարկ «Շահավետ»

Վարկ «Վստահելի հաճախորդ»

Վարկ «Կորպորատիվ»

Վարկ «Դրամային»

Վարկ «U-Business Gold»

Վարկ «Էներգաարդյունավետ» (KfW)

Վարկ «Երկարաժամկետ» (EIB)

Վարկ «Բիզնեսի զարգացում» (IFC/BSTDB)

Վարկ «Կարճաժամկետ 1+2» (IFC/BSTDB)

Էքսպրես վարկ


Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Գրավի առարկայի գնահատում և ապահովագրում
Թարմացված է` 7/02/18 11:08
                
Альтернативный вход