Թափուր պաշտոն


ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատակազմի ղեկավար

Պարտականությունները

  • Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Վարչության, դրանց կից հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կազմակերպում /օրակարգի նախագծում, նյութերի հավաքագրում, անհրաժեշտության դեպքում նյութերի թարգմանություն/, նիստերի արձանագրությունների վարում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով,
  • Վերոհիշյալ կոլեգիալ մարմինների, ինչպես նաև Վարչության նախագահի հանձնարարականների և որոշումների կատարման հսկողություն, կատարողականների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում,
  • Խորհրդի հետ գործարար նամակագրության վարում,
  • Բանկի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, իր իրավասության շրջանակներում նամակագրության վարում և դրա հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 3 տարի բանկային ոլորտում ղեկավար պաշտոնում

Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության պրակտիկ գիտելիքներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)

Գործարար որակներ, անձնական հատկանիշներ

  • ճշտապահություն, ազնվություն,
  • գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի, հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ,
  • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
  • անալիտիկ մտածելակերպ,
  • համակարգչային գիտելիքներ (MS office, Pօwer Point)

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով, ցանկալի է նաև ռուսերեն) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Դիմելու վերջնաժամկետը

20.07.2018


Թարմացված է` 4/07/18 09:17
                
Альтернативный вход