Հայտարարություն բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին


29.05.2018
«Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փողոց, 12 շենք, թիվ 53, թիվ 1-5) հրավիրում է իր բաժնետերերին մասնակցելու Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին` բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով, 2018 թվականի հունիսի 20-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 2/2 պող. hասցեում գտնվող Ռադիսոն Բլու հյուրանոցի «Արմենիա» դահլիճում:

Մասնակիցների գրանցման սկիզբը` ժամը 12:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը` ժամը 12:40-ին:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2018թ. մայիսի 05-ի դրությամբ:

                
Альтернативный вход