Բողոքարկման և ճշգրտման ընթացակարգն ու հայտի ձևը


Քարտային գործարքի բողոքարկման և ճշգրտման համար, Յունիբանկի քարտապանը դիմում է ներկայացնում բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ մասնաճյուղ` ոչ ուշ, քան գործարքը կատարելու օրից 60 օրվա ընթացքում:

Բանկը դիմումին լուծում է տալիս 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե քարտապանը գործարք է կատարել այլ բանկի բանկոմատի կամ  POS-տերմինալի  միջոցով, ապա Յունիբանկը հայտ է ներկայացնում համապատասխան բանկ, որն էլ դիմումի վերաբերյալ պատասխանը տրամադրում է 30  օրվա ընթացքում: Եթե հաճախորդը այլ բանկի քարտապան է, սակայն գործարքը կատարվել է Յունիբանկի բանկոմատի կամ POS-տերմինալի  միջոցով, ապա բողոքարկված գործարքի պատասխանը ևս ներկայացվում է 30 օրվա ընթացքում:

Ծառայությունը մատուցվում է անվճար:

Բողոքարկման հայտի ձև