Աշխատավարձային նախագծեր

Յունիբանկի աշխատավարձային նախագիծը` որպես աշխատավարձերի վճարման և տնօրինման պարզ և հարմար մեթոդ

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
 • Հաշվապահական հաշվառման պարզեցում
 • Աշխատավարձերի վճարման անվտանգության և գաղտնիության ապահովում
 • Կանխիկ եղանակով աշխատավարձի ստացման հետ կապված` աշխատանքային ժամանակի խնայողություն
 • Բանկոմատի տեղադրման հնարավորություն կազմակերպության տարածքում
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
 • Բազմարժութային քարտ (AMD, USD, EUR)
 • Անվճար կանխիկացում Բանկի բանկոմատներից և կանխիկացման կետերից
 • Անվճար sms-banking ծառայություն
 • Բանկային ծառայությունների տարբեր փաթեթներ՝ հատուկ աշխատավարձային նախագծի մասնակիցների համար
Աշխատավարձային նախագիծ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Ընկերության դիմում- պայմանագիրը,
 • Ընկերության աշխատակիցների ցանկը,
 • Ընկերության աշխատակիցների անձնագրերի, սոց. քարտերի պատճենները,
 • Ընկերության աշխատակիցների կողմից լրացված քարտերի տրամադրման դիմումները:

Ծառայություն

Բացվող քարտերի քանակ <=50 ,

(A սեգմենտ)

Բացվող քարտերի քանակ >50, < = 150 ,

(B սեգմենտ)

Բացվող քարտերի քանակ >150 ,

(C սեգմենտ)


Քարտի տեսակ

Arca Classic/ Visa Classic/

(Visa Gold – ղեկավար անձնակազմին, ոչ ավել քան 3 քարտ)

Arca Classic/ Visa Classic/

(Visa Gold – ղեկավար անձնակազմին, ոչ ավել քան 5 քարտ)

Arca Classic/ Visa Classic/

(Visa Gold – ղեկավար անձնակազմին, ոչ ավել քան 7 քարտ)

1.

Քարտի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

2.

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

500 (ՀՀ դրամ)/ 1000 (ՀՀ դրամ)

(Visa Gold – քարտերն անվճար)

1-ին տարի` անվճար, 2-րդ, 3-րդ տարի` համաձայն սակագների

(Visa Gold – քարտերն անվճար)

1-ին տարի` անվճար, 2-րդ, 3-րդ տարի` համաձայն սակագների

(Visa Gold – քարտերն անվճար)

3.

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

4.

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

500 (ՀՀ դրամ)/

1000 (ՀՀ դրամ)

500 (ՀՀ դրամ)/

1000 (ՀՀ դրամ)

500 (ՀՀ դրամ)/

1000 (ՀՀ դրամ)

5.

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

6.

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

7.

Վարկային գծի (օվերդրաֆտի) տրամադրում հարկված աշխատավարձի`

Մինչև 500%

նվազագույնը` 300 000,

առավելագույնը`

2 000 000

Մինչև 600%

նվազագույնը` 300 000,

առավելագույնը`

2 000 000

Մինչև 700%

նվազագույնը` 300 000,

առավելագույնը`

2 000 000

8.

Վարկային գծի (օվերդրաֆտի) օգտագործված գումարի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

18%*

17%*

16%*

* երեք ամիս և ավելի աշխատավարձի փոխանցում չլինելու դեպքում / բացառությամբ այն դեպքերի , երբ աշխատակիցը երեխայի խնամքի արձակուրդում է ` համաձայն գործատուի կողմից տրված տեղեկանքի /, տոկոսադրույքը սահմանվում է 22%

9.

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում` սեփական միջոցներ/վարկ

0% / 0.5%

0% / 0.5%

0% / 0.5%

10.

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում (բացառությամբ “ՎՏԲ Բանկ Հայաստան” և “HSBC բանկ Հայաստան” ՓԲԸ բանկերի) սեփական միջոցներ/վարկ

1%

1%

1%

11.

Կանխիկի տրամադրում արտասահմանում

չի սպասարկվում/1.3%

չի սպասարկվում/1.3%

չի սպասարկվում/1.3%

12.

Գործարքներ առևտրային կետերում

0%

0%

0%

13.

Օրական գործարքի սահմանաչափ

300,000 /500 000

300,000 /500 000

300,000 /500 000

14.

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

0.5%

0.5%

15.

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36%

36%

36%

16.

Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի / 3 տարի

2 տարի / 3 տարի

2 տարի / 3 տարիԷական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: