Բանկային երաշխիք

Բանկային երաշխիք U-Veon

Նպատակային նշանակություն

Տեխնիկայի և բջջային հեռախոսների ձեռքբերում Beeline ընկերության սպասարկման սրահներից

Հաճախորդի նկատմամբ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ (սքորինգի դաս 1-10)

  • գործող ժամկետանց պարտավորթության բացակայություն

  • 6 ամսից ավելի Բիլայն ընկերության բաժանորդ

  • տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկանը ներառյալ

Երաշխիքի գումար

  • Smart 2.500, Smart 3,500, Smart 5,500, և Smart 7,500 սակագնային պլանների բաժանորդների համար- մինչև 100,000 ՀՀ դրամ (տեխնիկայի գնին համապատասխան)

  • Smart 3.500, Smart 5.500 և Smart 7.500 սակագնային պլանների բաժանորդների համար- մինչև 200,000 ՀՀ դրամ (տեխնիկայի գնին համապատասխան)

Երաշխիքի արժույթը

ՀՀ դրամ

Գործիքի անվանում

U- Veon-12

U- Veon-18

U- Veon-24

Երաշխիքի ժամկետը

12 ամիս

18 ամիս

24 ամիս

Տոկոսադրույք

0%

Կանխավճար

0%

Տրամադրման կարգը

Անկանխիկ

Երաշխիքի մարման կարգը

Ամենամսյա

Հաշվի բացում և սպասարկում

Անվճար

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ներկայացվող փաստաթղթերը

  • դիմում,
  • անձնագիր,
  • սոցքարտՎերադառնալ ցանկին