Հայտարարություններ հրապարակային առաջարկի, բաժնետոմսերի տեղաբաշխման և ցուցակման մասին