Բողոքներ / առաջարկներ

Բողոքներ / առաջարկներ

*Աստղանիշով նշված դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման:


Ստացված հաղորդագրությունների մշակումը կատարվում է աշխատանքային օրերին ժամը 09:00-ից մինչեւ 18:00-ը: Գոյություն չունեցող հեռախոսահամար պարունակող հարցումները քննարկման ենթակա չեն: