«Յունիգրուպ» ֆինանսական խումբ

ՀՀ ԿԲ-ի 28.04.17թ.-ի թիվ 24 ԾՕՀ Ա որոշման համաձայն, «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը, «ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերությունը և «Յունիլիզինգ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը որակվել են /ճանաչվել են/ որպես հայկական բազմապրոֆիլ ցածր ռիսկային ֆինանսական խումբ` բանկային ենթախմբով` «ՅՈՒՆԻԳՐՈՒՊ» անվանմամբ:

«ՅՈՒՆԻԳՐՈՒՊ» ֆինանսական խմբի կառուցվածքը

«ՅՈՒՆԻԳՐՈՒՊ» ֆինանսական խմբի հաշվետվություններըwww.unileasing.am
www.regoinsurance.am