Ավանդներ

Ավանդներ

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է մինչև 10.2% տարեկան տոկոսադրույքով ավանդներ, որոնք ապահովության և եկամտաբերության գրավիչ համադրության շնորհիվ դարձել են միջոցների խնայողության արդյունավետ տարբերակ:

Ցպահանջ ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 0.1%:

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվում է 0% տարեկան դրույք:

Ավանդային պայմանագրի օրինակ
Արխիվ


Ավանդային հաշվիչԱվանդ բարձր` մինչև 10.2% տարեկան տոկոսադրույքով ՀՀ դրամի և 4% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար: Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը 100 000 դրամ կամ 1000 ԱՄՆ դոլար:

Ավանդ բարձր` մինչև 2.75% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար և մինչև 9.7% ՀՀ դրամի համար: Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:

Ավանդ մինչև 18 տարի ժամկետով` նախատեսված պետության կողմից «դրամագլուխ» ստացած երեխաների ծնողների և օրենքով սահմանված կարգով խնամակալների համար:

Ավանդ բարձր` մինչև 3.5% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար և մինչև 9.5% ՀՀ դրամի համար: Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում: