Ավանդներ

Ավանդներ

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ անվանական ավանդներ, որոնք ապահովության և եկամտաբերության գրավիչ համադրության շնորհիվ դարձել են միջոցների խնայողության և բազմապատկման ամենաարդյունավետ տարբերակը:

Ավանդային պայմանագրի օրինակ


Ավանդային հաշվիչ


Ավանդ բարձր` մինչև 9.5% տարեկան տոկոսադրույքով ՀՀ դրամի և 4.25% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար: Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը 100 000 դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար:

Ավանդ բարձր` մինչև 4% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար և մինչև 8.7% ՀՀ դրամի համար: Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:

Ավանդ մինչև 18 տարի ժամկետով` նախատեսված պետության կողմից «դրամագլուխ» ստացած երեխաների ծնողների և օրենքով սահմանված կարգով խնամակալների համար: