Ավանդներ

Ավանդներ

Յունիբանկը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է տարբեր հնարավորություններով ավանդներ, որոնք ապահովության և եկամտաբերության գրավիչ համադրության շնորհիվ դարձել են միջոցների խնայողության արդյունավետ տարբերակ:

Ավանդային պայմանագրի օրինակ


Ավանդային հաշվիչԱվանդ բարձր` մինչև 9.75% տարեկան տոկոսադրույքով ՀՀ դրամի և 3.5% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար: Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը 100 000 դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար:

Ավանդ բարձր` մինչև10% տարեկան տոկոսադրույքով ՀՀ դրամի համար: Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են եռամսյակային հիմունքներով, ավանդատուի բանկային հաշվին կամ քարտային հաշվին:

Ավանդ բարձր` մինչև 3.5% տարեկան տոկոսադրույքով ԱՄՆ դոլարի համար և մինչև 10% ՀՀ դրամի համար: Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:

Ավանդ մինչև 18 տարի ժամկետով` նախատեսված պետության կողմից «դրամագլուխ» ստացած երեխաների ծնողների և օրենքով սահմանված կարգով խնամակալների համար: