Սպառողական վարկեր

Սպառողական վարկավորման գրավչությունը կայանում է նրանում, որ արդեն սյսօր կարելի է ձեռքբերել այն ապրանքը, որը գնելու համար հարկավոր էր երկար ժամանակ խնայողություններ անել և գումար կուտակել:
Սպառողական վարկի առավելությունները հետևյալն են`
- գումար` ցանկացած նպատակի համար
Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես նպատակային սպառողական վարկեր, այնպես էլ ոչ նպատակային, երբ գումարը կարելի է ստանալ ցանկացած սպառողական նպատակի համար` վերանորոգման, բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու համար:
- անհրաժեշտ գումարի արագ ստացում
- վարկառուի նկատմամբ նվազագույն պահանջներ
Սպառողական վարկի համար հիմնականում պահանջվում է փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթ` անձնագիր, սոցիալական քարտ և տեղեկանք աշխատավայրից:Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկեր բոլոր նպատակների համար

Վարկը տրամադրվում է ֆիզիկական անձանց ցանկացած սպառողական նպատակի համար, հետևյալ պայմաններով. վարկի գումարը` մինչև 20 մլն դրամ կամ 50 000 ԱՄՆ դոլար կամ 50 000 Եվրո, վարկի ժամկետը` մինչև 84 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11.5%-ից:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (ՀՀ դրամ)
Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (ԱՄՆ դոլար)
Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (Եվրո)


Վարկ Non-Cash

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ` ցանկացած սպառողական նպատակի համար հետևյալ պայմաններով` վարկի գումարը` մինչև 1.000.000 դրամ, վարկի ժամկետը` մինչև 48 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 15%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ UNI-Line

Վարկը տրամադրվում է զբոսաշրջության, ապահովագրության, առողջապահության և այլ ոլորտների ծառայությունների համար հետևյալ պայմաններով` վարկի գումարը` մինչև 1.5 մլն դրամ, վարկի ժամկետը` մինչև 36 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 18%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Gold

Ոսկու գրավով տրամադրվող սպառողական վարկ բոլոր նպատակների համար

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Gold+

Ոսկու գրավով տրամադրվող սպառողական վարկ բոլոր նպատակների համար

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Gold - Վերաֆինանսավորում

Վարկը տրամադրվում է այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում գործող վարկի վերաֆինանսավորման համար:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Ավանդի և «Յունիբանկ» ԲԲԸ պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկ (օվերդրաֆտ)

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է միայն նման պայման ունեցող ավանադատեսակների դեպքում:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (ՀՀ դրամ)
Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (ԱՄՆ դոլար/Եվրո)


Վարկ 0%, 0%, 0.7%

Սպառողական վարկ "0%,0%,0.7%"` հատուկ ակցիաների շրջանակում ապրանքներ ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 24 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 0%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0% 0% 0,7%-18

Սպառողական վարկ "0%,0%,0.7%-18"` հատուկ ակցիաների շրջանակում ապրանքներ ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 18 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 0%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ Aparik 5%

Սպառողական վարկ` տեխնիկա և բջջային հեռախոսներ ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 24 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 5%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Mobile 0%

Սպառողական վարկ` "Մոբայլ Սենթր" խանութներում հատուկ պայմաններով տեխնիկա և բջջային հեռախոսներ ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 36 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 0%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ Aparik 10%

Սպառողական վարկ` տեխնիկա և բջջային հեռախոսներ ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 36 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 10%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Technics

Սպառողական վարկ` տեխնիկա ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 36 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 18%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ U-Home

Սպառողական վարկ` կենցաղային ապրանքներ և շինանյութեր ձեռքբերելու համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.5 մլն դրամ, ժամկետը` մինչև 36 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 18%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0%, 0%, 0% -24

Հատուկ ակցիաների շրջանակներում Յունիբանկն առաջարկում է ապառիկ վարկավորման շահավետ պայմաններ` 0% կանխավճար, 0% տոկոսդրույք, 0% միջնորդավճար:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0%, 0%, 0% +

Հատուկ ակցիաների շրջանակներում Յունիբանկն առաջարկում է ապառիկ վարկավորման շահավետ պայմաններ` 0% կանխավճար, 0% տոկոսդրույք, 0% միջնորդավճար:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0%, 0%, 0.95%

Հատուկ ակցիաների շրջանակներում Յունիբանկն առաջարկում է ապառիկ վարկավորման շահավետ պայմաններ` 0% կանխավճար, 0% տոկոսդրույք, 0.95% միջնորդավճար:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0%, 0%, 0.95%+

Բանկի հետ համագործակցող խանութների ցանցից Հատուկ Ակցիայի շրջանակներում ապրանքների ձեռքբերում:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0% 0% 0,95% - 12

Սպառողական վարկ "0% 0% 0,95%-12"` հատուկ ակցիաների շրջանակում ապրանքներ ձեռքբերելու համար: Տարեկան տոկոսադրույքը` 0%, կանխավճարը` 0%:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ


Վարկ 0% 0% 0,95% - Multi

Յունիբանկն առաջարկում է ապառիկ վարկավորման շահավետ պայմաններ` 0% կանխավճար, 0% տոկոսդրույք, 0.95% միջնորդավճար, Multi Wellness Center- ի տարեկան փաթեթների ձեռքբերման համար:

Ավելին>>

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը, օրինակները և հաշվիչը

Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական օրինակ

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները


Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Թարմացված է` 20/09/18 09:51
                
Альтернативный вход