Հիփոթեքային վարկ

Հիփոթեքային վարկ

Հիփոթեքային վարկ

Յունիբանկի հիփոթեքային վարկերի մեծ տեսականու շնորհիվ անշարժ գույքի ձեռքբերումը դարձել է պարզ և մատչելի: Բանկը գրավիչ պայմաններով հիփոթեքային վարկեր է տրամադրում Երևանում և մարզերում բնակելի անշարժ գույք, բիզնես տարածք գնելու, կառուցապատելու կամ վերանորոգելու համար:

Հիփոթեքային վարկ

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11%, ժամկետը` մինչև 240 ամիս, կանխավճարը` նվազագույնը 30%:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ` առանց կանխավճարի: Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12%, ժամկետը` մինչև 240 ամիս:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ` առանց եկամուտների ներկայացման: Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 12%, ժամկետը` մինչև 240 ամիս:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

"Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ"-ի ծրագրի շրջանակներում առաջնային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` 7.5%, ժամկետը` մինչև 180 ամիս:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

"Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ"-ի ծրագրի շրջանակներում երկրորդային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` 8.3%, որից 2% սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11.7%, ժամկետը` մինչև 120 ամիս, գումարը` մինչև 20 մլն դրամ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նյութերի / պարագաների ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` 12.7%, ժամկետը` մինչև 60 ամիս, գումարը` մինչև 2 մլն դրամ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում առաջնային և երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 11.5%, ժամկետը` մինչև 180 ամիս, կանխավճարը` սկսած 30% կամ 10% + հավելյալ գրավ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ: Տարեկան տոկոսադրույքը` 11.7%, ժամկետը` մինչև 180 ամիս:

Տեղեկատվական ամփոփագիր