Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Յունիբանկը հետաքրքրված է ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: Յունիբանկում թափուր պաշտոնների համալրումն իրականացվում է մրցութային կարգով:


Արտոնությունների փաթեթ աշխատակիցների համար

Աշխատանք Յունիբանկում

Թափուր պաշտոններ

Մասնաճյուղի կառավարիչ /Վանաձորի և Երևանի մասնաճյուղերի համար/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մասնաճյուղի կառավարիչ
/Վանաձորի և Երևանի մասնաճյուղերի համար/

Պարտականությունները

 • Մասնաճյուղի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում, մասնաճյուղի թղթակցության վերահսկում և տեղաբաշխում այն ըստ նշանակության:
 • Բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում, նոր հաճախորդների ներգրավում:
 • Մասնաճյուղի կողմից ներկայացվող վարկային հայտերի և այլ փաստաթղթային փաթեթների ամբողջականության վերահսկում և ապահովում:
 • Մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման որակի նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Մասնաճյուղի աշխատողների համագործակցության ապահովում, տեղեկատվության փոխանակում:
 • ՀՀ օրենսդրությունից և բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարի փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում`ցանկալի է կառավարչի կամ կառավարչի տեղակալի /ԿԲ-ի կողմից կառավարչի լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է/:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.


Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկային պորտֆելի կառավարիչ
Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ/

Պարտականությունները

 • Մարքեթինգի իրականացում` նոր հաճախորդների ներգրավելու նպատակով
 • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան պրոդուկների մշակում
 • Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ մոնիթորինգների իրականացում
 • Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը
 • Վարկի սպասարկում և տրամադրում
 • Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում
 • Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում
 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի` լավ իմացություն:

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Վարկավորման գծով փորձնակ /ք. Երևան և մարզեր/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկավորման գծով փորձնակ

/ք. Երևան և մարզեր/

Պարտականությունները

 • Նոր հաճախորդների ներգրավում, բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում

 • Վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում, վերլուծություն, ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման

 • Վարկերի և վարկային գործերի հետտրամադրման ընթացիկ գործընթացի վարում և սպասարկում

 • Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվության ներկայացում

 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Պարտադիր չի

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)    հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով          Վարկավորման գծով փորձնակ:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ /ք. Երևան, Աբովյան, Գոգավան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ

ք. Երևան, Աբովյան, Գոգավան

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

 • Հաճախորդի սպասարկում

 • Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

 • Թղթադրամների նույնականացում

 • Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

 • Դրամական փոխանցումների իրականացում

 • Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Հմտություններ

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Գործարար որակներ

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /ք. Երևան, Չարենցավան, Ապարան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատատեղի անվանումը` Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ
 /ք. Երևան, Չարենցավան, Ապարան/

(ծառայությունների մատուցման պայմանագիր)

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Յունիբանկում գործող վարկատեսակների և դրանց պայմանների ներկայացում:
 • Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների տարածքում վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանմանը

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում /մասնագիտական կրթության պարագայում/:

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office):

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հետ կապված իրենց գործառույթները կատարելու հարցում համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան օժանդակությամբ և խորհրդատվությամբ ապահովում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարվող գործարքների և ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, գործարքի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում,
 • Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավագիտական կրթություն, 

Մասնագիտական փորձ

• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում(նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ)

• MS Office, Internet, LSbank ծրագրերի իմացություն,

• ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում,

• Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն:

Լեզուներ

Հայերեն ռուսերեն անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում

Գործարար որակներ

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• հաճախորդի վերլուծության բնագավառում հիմնարար գիտելիքներ,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Ոսկերիչ /ք. Երևան, Եղեգնաձոր, Տաշիր, Աշտարակ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ոսկերիչ /ք. Երևան, Եղեգնաձոր, Տաշիր, Աշտարակ/

Պարտականությունները

 • Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

 • Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է):

Մասնագիտական փորձը

Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն

Գործարար որակները

Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` ք.Երևան/:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Պրոդուկտների մշակման դեպարտամենտի մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Պրոդուկտների մշակման դեպարտամենտի մասնագետ

/մանրածախ, կորպորատիվ, քարտային, ոչ բանկային պրոդուկտների գծով առանձին/

Պարտականությունները

 1. Շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն և Բանկի գործող պրոդուկների արդիականացման առաջարկների ներկայացում
 2. Շուկայի (այդ թվում միջազգային) ուսումնասիրության հիման վրա Բանկում նոր պրոդուկտների ներդրման առաջարկների ներկայացում
 3. Ոչ բանկային պրոդուկների առաջարկներ
 4. Մրցակիցների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

1-2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում   

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն 

Հմտություններ

MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Word, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, ստեղծագործ մտածելակերպ, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն, գործի կատարման պատասխանատվության գիտակցում, ղեկավարում, բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Բիզնես խմբի ղեկավար

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բիզնես խմբի ղեկավար

Պարտականությունները

 1. Բիզնես խմբի աշխատանքի կազմակերպում և տեղաբաշխում, ապահովում դրանց արդյունավետ կազմակերպումը, վերահսկում հանձնարարված աշխատանքների ճիշտ և ժամանակին կատարումը
 2. ՓՄՁ հաճախորդների վարկային հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում,
 3. Հաճախորդի բիզնեսի ֆինանսական վերլուծություն,
 4. Ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման,
 5. Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում,
 6. Իրեն կցված փորձնակ մասնագետներին մասնագիտական ուսուցում և փորձի փոխանցում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ 

Մասնագիտական փորձը

 2-3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, մասնավորապես վարկերի վերլուծության փորձ:

Լեզուներ

1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Բիզնես վարկավորման վարչության մասնագետ /Երևան, գլխամասային գրասենյակ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բիզնես վարկավորման վարչության մասնագետ

/Երևան, գլխամասային գրասենյակ/

Պարտականությունները

1. Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկառուների վարկային ռիսկի գնահատում, վարկային հայտի գծով եզրակացության կազմում:

2. Բիզնես վարկերի փաթեթի ամբողջականության ստուգում:

3. Վարկային հայտերի հաստատման և գործող վարկերի պայմանների փոփոխման գործընթացի իրականացում:

4. Վարկերի վերադարձելիությանը ուղված աշխատանքներ` այդ թվում  վերանայման հայտերի դիտարկում:

5. Բիզնես վարկավորման վարչության պետի և Վարկային անդերրայթինգի դեպարտամենտի տնօրենի ընթացիկ հանձնարարականների կատարում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 12 ամսվա աշխատանքային փորձ վարկավորման ոլորտում:

Լեզուներ

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի  տիրապետում (լավ)

3. Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office), LS համակարգից օգտվելու փորձը կդիտվի որպես լրացուցիչ առավելություն:

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, սեղմ ժամկետներում հանձնարարականների կատարման պատրաստակամություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.


Մանրածախ վարկավորման վարչության մասնագետ /Երևան, գլխամասային գրասենյակ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մանրածախ վարկավորման վարչության մասնագետ

/Երևան, գլխամասային գրասենյակ/

Պարտականությունները

1. Մանրածախ վարկառուների վարկային ռիսկի գնահատում, վարկային հայտի գծով եզրակացության կազմում:

2. Մանրածախ վարկերի փաթեթի ամբողջականության ստուգում:

3. Վարկային հայտերի հաստատման և գործող վարկերի պայմանների փոփոխման գործընթացի իրականացում:

4. Վարկերի վերադարձելիությանը ուղված աշխատանքներ` այդ թվում  վերանայումների գործընթացների իրականացում:

5. Բիզնես վարկավորման վարչության պետի և Վարկավորման դեպարտամենտի տնօրենի ընթացիկ հանձնարարականների կատարում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձ

Առնվազն 12 ամսվա աշխատանքային փորձ վարկավորման ոլորտում:

Լեզուներ     

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի  տիրապետում (լավ)

3. Անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office), LS համակարգից օգտվելու փորձը կդիտվի որպել լրացուցիչ առավելություն:

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: Խնդրում ենք նշել ակնկալվող աշխատավարձը:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.


Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով տեղակալ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրինություն

Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով տեղակալ

Հաշվետու է՝ Վարչության անդամ, Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

Պարտականությունները

1. Վերահսկողություն  իրականացնել իրավաբանական անձանց կոմիսիոն եկամուտների գծով մասնաճյուղերի առջև դրված պլանների  կատարման  նկատմամբ և նպաստել կոմիսիոն եկամուների աճին

2. Կատարել ՀՀ տարբեր բանկերում գործող սակագների համեմատական վերլուծություն և ներկայացնել կոմիսիոն եկամուտների  նոր տեսակների ներդրման առաջարկներ

3. Իրականացնել Կոմիսիոն եկամուտների գծով շուկայում Բանկի դիրքի գնահատում

4. Ապահովել իրավաբանական անձանցից ներգրավվող ավանդների պլանային ցուցանիշները

5. Մշակել կոմիսիոն եկամուտների գծով մասնաճյուղերի առջև դրվող պլանները և վերահսկողություն իրականացնել դրանց կատարման նկատմամբ

6. Բանկում գործող սակագների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և սակագների հանձնաժողովին

7. Բանկի հաճախորդներին ներգրավել նաև Բանկի այլ գործիքներում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 5 տարվա ղեկավարի փորձ բանկային համակարգում:

Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է

Գործարար որակներ, անձնական հատկանիշներ

Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.08.2024թ.Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

Հաշվետու է՝ Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրենին

Պարտականություններ

1. Վարկային պորտֆելների ռիսկերի մոնիտորինգ

2. Սքորինգային և ռեյտինգավորման համակարգերի մշակում

3. Վարկերի տրամադրման պրոցեսների վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում

4. Վարկային ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում Բանկի վարչությանը

5. Վարկային ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունների մշակում

6. ՄՖՀՍ 9 (IFRS 9) ստանդարտին համապատասխան վարկերի պահուստների  հաշվարկ

7. Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի աշխատանքների համակարգում

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում՝ որից առնվազը 2 տարին ղեկավար պաշտոնում:
Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, 

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 10.08.2024թ.