Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Յունիբանկը հետաքրքրված է ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: Յունիբանկում թափուր պաշտոնների համալրումն իրականացվում է մրցութային կարգով:

Աշխատանք Յունիբանկում

Թափուր պաշտոններ

Մասնաճյուղի կառավարիչ /ք. Երևան, Ապարան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մասնաճյուղի կառավարիչ
/ք. Երևան, Ապարան/

Պարտականությունները

 • Մասնաճյուղի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում, մասնաճյուղի թղթակցության վերահսկում և տեղաբաշխում այն ըստ նշանակության:
 • Բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում, նոր հաճախորդների ներգրավում:
 • Մասնաճյուղի կողմից ներկայացվող վարկային հայտերի և այլ փաստաթղթային փաթեթների ամբողջականության վերահսկում և ապահովում:
 • Մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման որակի նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Մասնաճյուղի աշխատողների համագործակցության ապահովում, տեղեկատվության փոխանակում:
 • ՀՀ օրենսդրությունից և բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարի փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում`ցանկալի է կառավարչի կամ կառավարչի տեղակալի /ԿԲ-ի կողմից կառավարչի լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է/:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.


Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ /ք. Երևան, Ապարան, Ստեփանակերտ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ

ք. Երևան, Ապարան, Ստեփանակերտ 

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

 • Հաճախորդի սպասարկում

 • Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

 • Թղթադրամների նույնականացում

 • Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

 • Դրամական փոխանցումների իրականացում

 • Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Հմտություններ

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Գործարար որակներ

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /ք. Երևան, Սիսիան, Ապարան, Արմավիր, Գորիս/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատատեղի անվանումը` Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ
/ք. Երևան, Սիսիան, Ապարան, Արմավիր, Գորիս/
(ծառայությունների մատուցման պայմանագիր)

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Յունիբանկում գործող վարկատեսակների և դրանց պայմանների ներկայացում:
 • Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների տարածքում վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանմանը

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում /մասնագիտական կրթության պարագայում/:

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office):

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:Ոսկերիչ /ք. Երևան և մարզեր/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ոսկերիչ /ք. Երևան և մարզեր/

Պարտականությունները

 • Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

 • Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է):

Մասնագիտական փորձը

Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն

Գործարար որակները

Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` ք.Երևան/:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հետ կապված իրենց գործառույթները կատարելու հարցում համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան օժանդակությամբ և խորհրդատվությամբ ապահովում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարվող գործարքների և ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, գործարքի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում,
 • Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավագիտական կրթություն, 

Մասնագիտական փորձ

• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում(նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ)

• MS Office, Internet, LSbank ծրագրերի իմացություն,

• ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում,

• Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն:

Լեզուներ

Հայերեն ռուսերեն անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում

Գործարար որակներ

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• հաճախորդի վերլուծության բնագավառում հիմնարար գիտելիքներ,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.ՏՏ դեպարտամենտի Տեխնիկական սպասարկման մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի Տեխնիկական սպասարկման վարչության մասնագետ 

Պարտականությունները

 • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում: Հասարակ խափանումների դեպքում խափանման վերացնում:
 • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի ներքին համակարգչային ցանցերի` տեխնիկական մասով, անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում, խափանման վերացնում:
 • Համակարգիչներում հիմնային և ընդհանուր օգտագործման ծրագրային համակարգերի (Microsoft Windows (ver 7,10 ), Microsoft Office, Oracle client, Lsbank և այլն) տեղադրում և nւղեկցում, այդ թվում այդ համակարգերի հետ կապված հեռախոսով զանգերին պատասխանում:
 • Գործուղումներ մեկ կամ երկու օրով շրջաններում գտնվող մասնաճյուղեր:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն տեխնիկական

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 1 տարվա փորձ համակարգչային սարքավորումների սպասարկման ոլորտում:

Գիտելիքներ

Գիտելիքներ համակարգչի և նրա բաղկացուցիչ մասերի, ցանցային սարքավորումների կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ: Microsoft Windows, Microsoft Office համակարգերի տեղադրում և ադմինիստրավորում: Համակարգրչային ցանցերի լարերի անցկացնում և տեղադրում:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն:

Այլ պահանջներ

Ֆիզիկական ուժ

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Խնդրում ենք նշել ակնկալվող աշխատավարձը:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.


Օպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի գծով տնօրենի տեղակալ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Օպերացիոն սպասարկման և տեղեկատվական համակարգերի գծով տնօրենի տեղակալ  

Պարտականությունները

 • Տնօրինությունում ծագող խնդիրների օպերատիվ լուծման ապահովում

 • մասնաճյուղային ցանցի ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

 • մասնաճյուղերի եկամտաբերությունը բարձրացնելու նպատակով մասնաճյուղերի  գործունեության արդյունավետության վերլուծության իրականացում

 • Նոր ՏՏ պրոեկտների կառավարում

 • մասնաճյուղերի և աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության վերլուծության և գնահատման հիման վրա մասնաճյուղերի անձնակազմի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

 • Ավանդային շուկայի վերլուծություն և նոր ավանդատեսակների ներկայացում

 • Իրականացված վերլուծությունների արդյունքում  կոմիսիոն եկամուտների  նոր տեսակների ներդրման առաջարկների ներկայացում

 • Կոմիսիոն եկամուտների գծով մասնաճյուղերի առջև դրվող պլանների մշակում և հսկում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

3-5 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում /բանկում ղեկավար կամ տեղակալի/    

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Հմտություններ

MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

23.10.2022թ.


CRM համակարգի սպասարկման վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

CRM համակարգի սպասարկման վարչության մասնագետ

Պարտականություններ

 • Կատարել Proto CRM համակարգի  ադմինիստրատիվ աշխատանքները:
 • Proto CRM համակարգում նոր վարկային գործիքների մուտքագրում, թեստավորում:

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն

Բարձրագույն կրթություն

Մասնագիտական փորձ

Չի պահանջվում

Լեզուներ

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի  տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Համակարգչից օգտվելու կարողություն(Internet,Word,Excel)

Գործարար որակներ

Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն, դժվարին իրավիճակներում շուտ կողմնորոշում, հաղորդակցվելու կարողություն,վերլուծելու ունակություն, թիմում աշխատելու հմտություն, անհատական զարգացման և սովորելու ցանկություն:

Բանկային գործունեությանն առնչվող օրենքների և կանոնակարգերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով աշխատատեղը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.09.2022թ.Network Administrator

Network Administrator

System and Network Administration Division

IT Deartment

Job responsibilities

 • Configure and maintai the network system
 • Manage and monitor network  infrastructure;
 • Identify and configure issues related to network connections and network performance
 • Install, configure and ensure the smooth operation of new network equipments
 • Perform settings, аdd users to a network, assign and update security permissions on the network
 • Set up the network infrastructure based on best practice policies

Requirements

Education

Bachelor’s degree in information systems or computer science (or related area)

Professional experience

1-3 years of working

Knowledge

 • Strong knowledge and experience in networking technologies (VLAN, Routing, TCP/IP, NAT, DHCP, Firewall, DNS, VPN, Proxy)
 • Experience in working with Mikrotik routers,
 • Experience with Windows Server OS 2012, 2016, 2019 ;
 • Experience with Ubuntu/Cent OS Linux Systems;
 • Understanding network performance using monitoring and troubleshooting tools and techniques;

Abilities

 • Ability to prioritize a heavy workload under the pressure of competing assignments,
 • Strong inter-personal skills,  communication skills, team player
 • Ability to quickly obtain new knowledge within the environment

Application order

Please submit your CV to
, mentioning the position you are applying for in the subject line of the e-mail. Please indicate your minimum salary expectations.

Selection order

Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.

Application deadline

30.09.2022թ.


System Administrator

System Administrator

System and Network Administration Division

IT Deartment

Job responsibilities

 • Configure and maintain the networked computer system, including hardware, system software, storage systems and applications,
 • Manage and monitor all installed systems and infrastructure;
 • Maintain and improve the work of the operating systems
 • Track, analyze, and fix technical and software issues with servers
 • Ensure the implementation and control of new systems
 • Set up the system infrastructure based on best practice policies
 • Perform system backups and recovery operations ensuring that systems are backed up on a regular basis;

Requirements

Education

Bachelor’s degree in information systems or computer science (or related area)

Professional experience

2-5 years of working

Knowledge

 • Experience with Windows Server OS 2012, 2016, 2019 ;
 • Experience with Ubuntu/Cent OS Linux Systems;
 • Experience with virtualization ( VMware, ESXI,vCenter)
 •  Strong knowledge of windows administration (MS AD, WSUS, Group policies, Terminal Services);
 • Knowledge of monitoring tools ( OSSEC, Syslog)
 • Basic knowledge of web servers (Nginx, Apache, IIS)
 • Experience with databases (Oracle, MS SQL, My SQL)
 • Knowledge of backup software ( Veeam Backup and Replication);
 • Experience with anti-virus/ malware products at the enterprise level;

Abilities

 • Ability to prioritize a heavy workload under the pressure of competing assignments,
 • Strong inter-personal skills, communication skills, team player
 • Ability to quickly obtain new knowledge of specific applications within the environment

Application order

Please submit your CV to
, mentioning the position you are applying for in the subject line of the e-mail. Please indicate your minimum salary expectations.

Selection order

Please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview appointment.

Application deadline

30.09.2022թ.