Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Յունիբանկը հետաքրքրված է ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: Յունիբանկում թափուր պաշտոնների համալրումն իրականացվում է մրցութային կարգով:

Աշխատանք Յունիբանկում

Թափուր պաշտոններ

Մասնաճյուղի կառավարիչ /Վանաձորի, Արթիկի և Երևանի մասնաճյուղերի համար/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մասնաճյուղի կառավարիչ
/Վանաձորի, Արթիկի և Երևանի մասնաճյուղերի համար/

Պարտականությունները

 • Մասնաճյուղի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում, մասնաճյուղի թղթակցության վերահսկում և տեղաբաշխում այն ըստ նշանակության:
 • Բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում, նոր հաճախորդների ներգրավում:
 • Մասնաճյուղի կողմից ներկայացվող վարկային հայտերի և այլ փաստաթղթային փաթեթների ամբողջականության վերահսկում և ապահովում:
 • Մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման որակի նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Մասնաճյուղի աշխատողների համագործակցության ապահովում, տեղեկատվության փոխանակում:
 • ՀՀ օրենսդրությունից և բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարի փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում`ցանկալի է կառավարչի կամ կառավարչի տեղակալի /ԿԲ-ի կողմից կառավարչի լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է/:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.


Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ, Սիսիան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկային պորտֆելի կառավարիչ
Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ, Սիսիան/

Պարտականությունները

 • Մարքեթինգի իրականացում` նոր հաճախորդների ներգրավելու նպատակով
 • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան պրոդուկների մշակում
 • Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ մոնիթորինգների իրականացում
 • Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը
 • Վարկի սպասարկում և տրամադրում
 • Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում
 • Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում
 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի` լավ իմացություն:

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Վարկավորման գծով փորձնակ /ք. Երևան և մարզեր/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկավորման գծով փորձնակ

/ք. Երևան և մարզեր/

Պարտականությունները

 • Նոր հաճախորդների ներգրավում, բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում

 • Վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում, վերլուծություն, ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման

 • Վարկերի և վարկային գործերի հետտրամադրման ընթացիկ գործընթացի վարում և սպասարկում

 • Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվության ներկայացում

 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Պարտադիր չի

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)    հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով          Վարկավորման գծով փորձնակ:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ /ք. Երևան, Գյումրի, Աշտարակ, Գոգավան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ

ք. Երևան, Գյումրի, Աշտարակ, Գոգավան

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

 • Հաճախորդի սպասարկում

 • Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

 • Թղթադրամների նույնականացում

 • Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

 • Դրամական փոխանցումների իրականացում

 • Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Հմտություններ

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Գործարար որակներ

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /ք. Երևան, Չարենցավան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատատեղի անվանումը` Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ
 /ք. Երևան, Չարենցավան/

(ծառայությունների մատուցման պայմանագիր)

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Յունիբանկում գործող վարկատեսակների և դրանց պայմանների ներկայացում:
 • Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների տարածքում վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանմանը

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում /մասնագիտական կրթության պարագայում/:

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office):

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հետ կապված իրենց գործառույթները կատարելու հարցում համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան օժանդակությամբ և խորհրդատվությամբ ապահովում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարվող գործարքների և ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, գործարքի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում,
 • Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավագիտական կրթություն, 

Մասնագիտական փորձ

• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում(նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ)

• MS Office, Internet, LSbank ծրագրերի իմացություն,

• ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում,

• Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն:

Լեզուներ

Հայերեն ռուսերեն անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում

Գործարար որակներ

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• հաճախորդի վերլուծության բնագավառում հիմնարար գիտելիքներ,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Ոսկերիչ /ք. Երևան, Եղեգնաձոր, Տաշիր, Սիսիան, Աշտարակ/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ոսկերիչ /ք. Երևան, Եղեգնաձոր, Տաշիր, Սիսիան, Աշտարակ/

Պարտականությունները

 • Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

 • Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է):

Մասնագիտական փորձը

Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն

Գործարար որակները

Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` ք.Երևան/:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Պրոդուկտների մշակման դեպարտամենտի մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Պրոդուկտների մշակման դեպարտամենտի մասնագետ

/մանրածախ, կորպորատիվ, քարտային, ոչ բանկային պրոդուկտների գծով առանձին/

Պարտականությունները

 1. Շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն և Բանկի գործող պրոդուկների արդիականացման առաջարկների ներկայացում
 2. Շուկայի (այդ թվում միջազգային) ուսումնասիրության հիման վրա Բանկում նոր պրոդուկտների ներդրման առաջարկների ներկայացում
 3. Ոչ բանկային պրոդուկների առաջարկներ
 4. Մրցակիցների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

1-2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում   

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն 

Հմտություններ

MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Word, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, ստեղծագործ մտածելակերպ, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն, գործի կատարման պատասխանատվության գիտակցում, ղեկավարում, բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

25.04.2024թ.Բրոքերային ծառայության բեք – օֆիսի մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բրոքերային ծառայության բեք – օֆիսի մասնագետ

/Երևան, գլխամասային գրասենյակ/

Պարտականությունները

 • Ներքին հաշվետվությունների կազմում տվյալների հիման վրա
 • Արժեթղթերի և նրանց շարժի վերաբերյալ տեղեկատվության  հաշվառում
 • Բանկի հաճախորդների Ֆինանսական  ներդրումային պորտֆելի կազմում  և վարում
 • Ստեղծված բրոքերային հաշվետվությունների բաշխում հաճախորդներին էլեկտրոնային փոստով
 • Գործող հաճախորդների տվյալների ներմուծում  1C  համակարգ

Հիմնական պահանջները

Հիմնական պահանջներ

 • Համապատասխան ֆինանսական, բրոքերային և ներդրումային հասկացությունների իմացություն
 • Աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում ցանկալի է
 • Բարձրագույն կրթություն/ցանկալի տնտեսագիտական/
 • Հաշվապահական ծրագրերի   իմացություն (ցանկալի է 1C )
 • CRM համակարգի իմացություն
 • Բրոքերային գործունեության ոլորտում օրենսդրության իմացություն:

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն   

Աշխատանքի պայմանները

 •  աշխատավարձ + բոնուս
 • աշխատանքային պայմանագրի կնքում ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, աշխատավարձի ժամանակին վճարում-ամիսը 2/երկու/ անգամ
 • աշխատանքային ռեժիմը: 5-օրյա/Երկ-Ուրբ/ ժամը 09:00 մինչև 18:00
 • աշխատանքի վայրը: ՀՀ, ք.Երևան

Աշխատանքային առավելություններ

Մրցակցային արտոնությունների փաթեթ՝ ներառյալ առողջության ապահովագրություն, սպորտակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, ուսուցման հնարավորություն և մասնագիտական զարգացման անհատական ծրագիր

Գործարար որակներ

 • Պատասխանատվություն և ազնվություն, աշխատասիրություն, սթրեսսակայունություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ, համակարգային մոտեցում, լայն մասնագիտական ​​մտածողություն
 • Թիմում արդյունավետ շփվելու ունակություն և զարգացած հաղորդակցման և կառավարչական հմտություններ
 • Աշխատանքային ժամանակի ճիշտ կազմակերպում, նպատակասլացություն, մշտապես զարգանալու ձգտում:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Բրոքերային ծառայության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բրոքերային ծառայության մասնագետ

Պարտականությունները

 • Ֆինանսական ներդրումային գործիքների վաճառք (բաժնետոմսեր,  պարտատոմսեր, ETF և այլ արժեթղթեր)
 • Հաճախորդների ներգրավում (ֆիզիկական և իրավաբանական անձ)
 • Հեռավար աջակցություն հաճախորդներին,  հեռախոսով շփում և այլն
 • Արտաբորսայական շուկաներում և բորսայում բրոքերային գործարքների համար հաճախորդների հանձնարարությունների ընդունում և կատարում
 • Բանկի հաճախորդների Ֆինանսական ներդրումային պորտֆելի կազմում և վարում
 • Գործարքների կնքում և վարում
 • Օժանդակություն հաշիվների բացման գործընթացում, հաճախորդների տարատեսակ հարցերի լուծում
 • Արժեթղթերի բաց դիրքերի կառավարում
 • Հաճախորդների հետ վստահելի և երկարատև համագործակցության ապահովում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար ներդրումային գործիքների ներկայացում
 • Հաճախորդների և ներդրողների հետ հետադարձ կապի ապահովում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն 

Մասնագիտական փորձը

Արժեթղթերի գծով աշխատանքային փորձ Բանկերում կամ բրոքերային կազմակերպություններում ոչ պակաս 3 տարի

Լեզուների իմացությունը


Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն      

Հմտություններ

 • Համապատասխան կազմակերպչական վաճառքի հմտություններ ֆինանսական, բրոքերային և ներդրումային կազմակերպություններում-ոչ պակաս 3 տարի
 • Ֆոնդային շուկայում վերլուծական աշխատանքների հմտություն և համապատասխան փորձ արժեթղթերով գործարքների կնքման գործընթացում
 • Բրոքերային ծառայությունների իրավունքի լիցենզիայի առկայություն
 • Բրոքերային գործունեության ոլորտում օրենսդրության իմացություն
 • Բարձրագույն կրթություն/ցանկալի տնտեսագիտական/

Գործարար որակներ

 • Պատասխանատվություն և ազնվություն, աշխատասիրություն, սթրեսսակայունություն
 • Վերլուծական մտածելակերպ, համակարգային մոտեցում, լայն մասնագիտական ​​մտածողություն
 • Թիմում արդյունավետ շփվելու ունակություն և զարգացած հաղորդակցման և կառավարչական հմտություններ
 • Աշխատանքային ժամանակի ճիշտ կազմակերպում, նպատակասլացություն, մշտապես զարգանալու ձգտում:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Ծրագրերի ղեկավար/վերլուծաբան

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

UBPAY արագ դրամական փոխանցումների դեպարտամենտ

Ծրագրերի ղեկավար/վերլուծաբան  

Պարտականությունները

1. Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում գտնվող գործընկերների,  միջազգային և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ իրականացնել հաղորդակցություն, մասնակցել բանակցություններին՝ արագ դրամական փոխանցումներին վերաբերող հարցերով երկարաժամկետ համագործակցություն հաստատելու նպատակով, ապահովել գործընկերների հետ շարունակական գործընկերություն,  ներկայացնել և հավաքագրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կազմակերպել և մասնակցել քննարկումներին: 

2. Համակարգի մասնակիցների հետ շարունակական աշխատանքի կազմակերպում և կորդինացում, այդ թվում սեմինարների կազմակերպում, համակարգի և նոր պրոդուկտների ներկայացում, 

3. Կատարել արագ դրամական փոխանցումների շուկայի, այդ թվում միջազգային, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ:

4. Իրականացնել վիճակագրական վերլուծություններ:

5. Մասնակցել նոր պրոդուկտների ձևավորման աշխատանքներին: 

6. Պատրաստել հաշվետվություններ, զեկույցներ և պրեզենտացիաներ:

7. Ըստ անհրաժեշտության անգլերեն և ռուսերեն փաստաթղթերը թարգմանել հայերեն և հակառակը:

8. Փաստաթղթերի հետ աշխատանք՝ համակարգում, փաստաթղթաշրջանառության իրականացում:

9. Իրավասությունների շրջանակում այլ պարտականությունների և առաջադրանքների կատարում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն կառավարման, ֆինանսական, տնտեսագիտական, իրավաբանական կամ այլ հարակից ոլորտում

Մասնագիտական փորձ

Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համանման աշխատանքում

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն

Գործարար որակներ

 • Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն /Microsoft excel, Powerpoint, word/, համացանցից, առցանց հնարավորություններից ու գործիքներից օգտվելու կարողություն,

 • Գերազանց բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, թիմում աշխատելու հմտություն, 

 • Նախաձեռնող, վերլուծական մտածողություն, 

 • Կազմակերպչական, ժամանակի կառավարման հմտություններ, 

 • Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

 • Պատասխանատվության զգացում:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: Խնդրում ենք նշել ակնկալվող աշխատավարձը:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.


Բիզնես խմբի ղեկավար

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բիզնես խմբի ղեկավար

Պարտականությունները

 1. Բիզնես խմբի աշխատանքի կազմակերպում և տեղաբաշխում, ապահովում դրանց արդյունավետ կազմակերպումը, վերահսկում հանձնարարված աշխատանքների ճիշտ և ժամանակին կատարումը
 2. ՓՄՁ հաճախորդների վարկային հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում,
 3. Հաճախորդի բիզնեսի ֆինանսական վերլուծություն,
 4. Ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման,
 5. Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում,
 6. Իրեն կցված փորձնակ մասնագետներին մասնագիտական ուսուցում և փորձի փոխանցում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ 

Մասնագիտական փորձը

 2-3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, մասնավորապես վարկերի վերլուծության փորձ:

Լեզուներ

1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Հաճախորդների հետ հարաբերությունների վարչության պետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների վարչության պետ

Պարտականությունները

1. Հաճախորդների սպասարկման, անձնակազմի արտաքին տեսքի ստանդարտների, բիզնես վարվելակերպի կանոնների, ողջույնի, շնորհակալության եւ հրաժեշտի բրենդային արտահայտությունների մշակում,

2. Բանկի հաճախորդային բազան պահպանելու և մեծացնելու համար հաճախորդամետության սկզբունքների կիրառում, հաճախորդների սպասարկման որակի և հաճախորդների բավարարվածության, բանկային գործիքներից և ծառայություններից օգտվելու հարմարավետության գնահատում և հսկողություն,

3. Սպասարկող անձնակազմի վերապատրաստում և բոլոր բանկային գործիքների ու ծառայությունների մասին իրազեկության բարձրացում,

4. Սպասարկող անձնակազմի ուսուցում հաճախորդներին սպասարկման առցանց հարթակ տեղափոխելու  նպատակով:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարման փորձ՝ սպասարկման ոլորտում 

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն

Գործարար որակներ

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն, կրեատիվ մտածելակերպ

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Մասնաճյուղային ցանցի հսկողության բաժնի մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մասնաճյուղային ցանցի հսկողության բաժնի մասնագետ

Պարտականությունները

 1. Մասնաճյուղերի և մասնաճյուղային ցանցի աշխատակիցների գործունեության ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 2. Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման գործընթացների պատշաճ կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 3. Մասնաճյուղային ցանցի աշխատակիցների կողմից հաճախորդների սպասարկման Բանկի կողմից ընդունված ստանդարտների պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 4. Վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցումը և արտարժույթի առուվաճառքը Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իրականացնելու նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 5. Հաշվիների բացման և վարման գործընթացը Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան իրականացնելու նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,     
 6. Ավանդային և վարկային պորտֆելների պատշաճ փաստաթղթավորման նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 7. Մասնաճյուղերում բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների պատշաճ պահպանման, ինչպես նաև ՀՀ օրեսդրությամբ սահմանված տեղեկատվական նյութերի առկայության և ամբողջականության նկատմամբ հսկողության իրականացման գործընթացին մասնակցություն,
 8. Իրականացված ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ փաստաթղթերի, արդյունքների ամփոփումների և եզրակացությունների, առաջրկությունների նախագծերի կազմում,
 9. Մասնաճյուղային ցանցի հսկողության բաժնի պետի հանձնարարությամբ՝ այլ պարտականություններ և գործառույթներ, որոնք սահմանված են Բանկի Համապատասխանության տնօրինության կանոնակարգով,
 10. Օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատու է իր լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար            

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն 

Մասնագիտական փորձը

2 տարի, որից առնվազն մեկը՝ բանկի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում

Լեզուներ

1. հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

3. այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Microsoft Office, "Գործառնական օր" ծրագիր (Lsonline), CRM համակարգ

Գործարար որակները

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն, գործի կատարման պատասխանատվության գիտակցում, ղեկավարում, բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

25.04.2024թ.


Դրամարկղի վարիչ /ք. Գյումրի/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Դրամարկղի վարիչ

Գյումրի մասնաճյուղի համար

Պարտականությունները

1. Դրամարկղի գրքերի և մատյանների վարում, դրամարկղին հասցեագրված որոշումների, կարգադրությունների, հանձնարարականների ժամանակին կատարում

2. Ստացված պաշտոնական և գերատեսչական նորմատիվ ակտերին` ներառյալ բանկային և հարկային օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, փաստաթղթերին բաժնի աշխատակիցներին ժամանակին տեղեկացումը, ծանոթացում

3. Գործառնական օրվա եզրափակումը, ելքի և մուտքի մատյանների համեմատումը հաշվա-պահական փաստաթղթերի հետ, արժեքների ի պահ ընդունումն ու հանձնում

4. Գլխավոր մենեջերի, դրամարկղի վարիչի տեղակալի, գանձապահ-մենեջերների կանոնակարգված և բնականոն աշխատանքի կազմակերպումը, վերահսկումը և ղեկավարում

5. Դրամի վերահաշվման և ինկասացիոն գործընթացի կազմակերպումը և սպասարկում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Հմտություններ

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Գործարար որակները

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով` դրամարկղի վարիչ ք.Գյումրի:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Առաջատար վերլուծաբան

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Առաջատար վերլուծաբան

Պարտականությունները

 1. ՓՄՁ հաճախորդների վարկային հայտերի ֆինանսական վերլուծության կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում,
 2. Ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման,
 3. Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում
 4. Վարկավորման հետ կապված ընթացիկ աշխատանքների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ 

Մասնագիտական փորձը

1-2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային  ոլորտում, մասնավորապես վարկերի վերլուծության փորձ:

Լեզուներ

1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով առաջատար վերլուծաբան:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով մասնագետ

Պարտականությունները

1. Կատարել ՀՀ տարբեր բանկերում գործող սակագների համեմատական վերլուծություն և ներկայացնել կոմիսիոն եկամուտների  նոր տեսակների ներդրման առաջարկներ

2. Կազմել իրավաբանական անձանցից ներգրավվող ավանդների պլանային ցուցանիշները

3. Մշակել կոմիսիոն եկամուտների, արտարժույթի գծով մասնաճյուղերի կողմից կատարման ենթակա պլանները

4. Ընթացիկ և կատարված աշխատանքների մասով հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

5. Բանկում գործող սակագների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում 

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/ 

Մասնագիտական փորձը

1-2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային  ոլորտում, մասնավորապես կոմիսիոն բիզնեսի գծով:

Լեզուներ

1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում  (գերազանց)

3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար  որակներ 

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով տեղակալ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրինություն

Կորպորատիվ կոմիսիոն բիզնեսի գծով տեղակալ

Հաշվետու է՝ Վարչության անդամ, Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

Պարտականությունները

1. Վերահսկողություն  իրականացնել իրավաբանական անձանց կոմիսիոն եկամուտների գծով մասնաճյուղերի առջև դրված պլանների  կատարման  նկատմամբ և նպաստել կոմիսիոն եկամուների աճին

2. Կատարել ՀՀ տարբեր բանկերում գործող սակագների համեմատական վերլուծություն և ներկայացնել կոմիսիոն եկամուտների  նոր տեսակների ներդրման առաջարկներ

3. Իրականացնել Կոմիսիոն եկամուտների գծով շուկայում Բանկի դիրքի գնահատում

4. Ապահովել իրավաբանական անձանցից ներգրավվող ավանդների պլանային ցուցանիշները

5. Մշակել կոմիսիոն եկամուտների գծով մասնաճյուղերի առջև դրվող պլանները և վերահսկողություն իրականացնել դրանց կատարման նկատմամբ

6. Բանկում գործող սակագների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և սակագների հանձնաժողովին

7. Բանկի հաճախորդներին ներգրավել նաև Բանկի այլ գործիքներում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 5 տարվա ղեկավարի փորձ բանկային համակարգում:

Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է

Գործարար որակներ, անձնական հատկանիշներ

Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.04.2024թ.Գործառնական ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Գործառնական ռիսկերի կառավարման բաժնի մասնագետ

Հաշվետու է՝ Գործառնական ռիսկերի կառավարման բաժնի պետին

Պարտականություններ

1. Գործառնական ռիսկերի որակական և քանակական վերլուծություն
2. Գործառնական կորուստների տեղեկատվական բազայի վարում
3. Գործառնական ռիսկի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում
4. Նոր և գործող պրոդուկտների գծով ռիսկայնության վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում
5. Ռիսկի նվազեցման միջոցառումների իրականացում և դրանց պարբերական մոնիթորինգ

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում
Գիտելիքներ Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն,

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 30.04.2024թ.

Գործառնական ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Գործառնական ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

Հաշվետու է՝ Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրենին

Պարտականություններ

1. Գործառնական ռիսկերի որակական և քանակական վերլուծություն
2. Գործառնական կորուստների տեղեկատվական բազայի վարում
3. Գործառնական ռիսկի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում
4. Նոր և գործող պրոդուկտների գծով ռիսկայնության վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում
5. Ռիսկի նվազեցման միջոցառումների իրականացում և դրանց պարբերական մոնիթորինգ

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում՝ որից առնվազը 2 տարին ղեկավար պաշտոնում:
Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, 

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 30.04.2024թ.

Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետ

Հաշվետու է՝ Ռիսկերի կառավարման գծով տնօրենին

Պարտականություններ

1. Վարկային պորտֆելների ռիսկերի մոնիտորինգ

2. Սքորինգային և ռեյտինգավորման համակարգերի մշակում

3. Վարկերի տրամադրման պրոցեսների վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում

4. Վարկային ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում Բանկի վարչությանը

5. Վարկային ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունների մշակում

6. ՄՖՀՍ 9 (IFRS 9) ստանդարտին համապատասխան վարկերի պահուստների  հաշվարկ

7. Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի աշխատանքների համակարգում

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում՝ որից առնվազը 2 տարին ղեկավար պաշտոնում:
Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, 

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 30.04.2024թ.

Մանրածախ վարկերի ռիսկերի կառավարման գծով մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Մանրածախ վարկերի ռիսկերի կառավարման գծով մասնագետ

Հաշվետու է՝ Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետին

Պարտականություններ

1. Մանրածախ վարկային պորտֆելի ռիսկերի մոնիտորինգ

2. Մանրածախ վարկերի տրամադրման սքորինգային համակարգերի մշակում/լրամշակում,

3. Մանրածախ վարկերի տրամադրման պրոցեսների վերլուծություն

4. Մանրածախ վարկերի ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում

5. Մասնակցություն նոր վարկային գործիքների ներդրման պրոցեսներում

6. Մանրածախ վարկային շուկայի ուսումնասիրություն և շուկայում առկա ռիսկերի գնահատում

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում:
Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, 

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 30.04.2024թ.

Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի ռիսկերի կառավարման գծով մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն

Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի ռիսկերի կառավարման գծով մասնագետ

Հաշվետու է՝ Վարկային ռիսկերի կառավարման բաժնի պետին

Պարտականություններ

1. Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի պորտֆելի ռիսկերի մոնիտորինգ

2. Կորպորատիվ հաճախորդների ներքին ռեյտինգավորման համակարգերի մշակում/լրամշակում,

3. Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի տրամադրման պրոցեսների վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում

4. Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում

5. Մասնակցություն նոր վարկային գործիքների ներդրման պրոցեսներում

6. Տնտեսության հատվածների ուսումնասիրություն և շուկայում առկա ռիսկերի գնահատում

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական /լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/
Մասնագիտական փորձ Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում՝ ռիսկերի կամ ֆինանսների կառավարման ոլորտում:
Գիտելիքներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտեր և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն,   

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն

Գործարար որակներ,
անձնական հատկանիշներ
Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, 

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Ընտրության կարգ Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 30.04.2024թ.