Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Աշխատանք Յունիբանկում

Յունիբանկը հետաքրքրված է ինչպես փորձառու, այնպես էլ սկսնակ մասնագետների ներգրավմամբ: Մենք լայն հնարավորություններ ենք ստեղծում աշխատակիցների մասնագիտական աճի և հետագա առաջխաղացման համար: Յունիբանկում թափուր պաշտոնների համալրումն իրականացվում է մրցութային կարգով:

Աշխատանք Յունիբանկում

Թափուր պաշտոններ

Մասնաճյուղի կառավարիչ /ք. Երևան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Մասնաճյուղի կառավարիչ
/ք. Երևան /

Պարտականությունները

 • Մասնաճյուղի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում, մասնաճյուղի թղթակցության վերահսկում և տեղաբաշխում այն ըստ նշանակության:
 • Բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում, նոր հաճախորդների ներգրավում:
 • Մասնաճյուղի կողմից ներկայացվող վարկային հայտերի և այլ փաստաթղթային փաթեթների ամբողջականության վերահսկում և ապահովում:
 • Մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման որակի նկատմամբ հսկողության իրականացում:
 • Մասնաճյուղի աշխատողների համագործակցության ապահովում, տեղեկատվության փոխանակում:
 • ՀՀ օրենսդրությունից և բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացում:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Նվազագույնը 3 տարվա ղեկավարի փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում`ցանկալի է կառավարչի կամ կառավարչի տեղակալի /ԿԲ-ի կողմից կառավարչի լիցենզիայի առկայությունը պարտադիր է/:

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, համագործակցելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.


Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ, Սիսիան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկային պորտֆելի կառավարիչ
Վարկային պորտֆելի կառավարիչ /ք. Երևան, Աշտարակ, Սիսիան/

Պարտականությունները

 • Մարքեթինգի իրականացում` նոր հաճախորդների ներգրավելու նպատակով
 • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և համապատասխան պրոդուկների մշակում
 • Վարկառուի գործունեության վերլուծություն և վարկունակության գնահատում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների բացահայտում, բազաների ստեղծում և ներգրավում, մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան եզրակացության պատրաստում, ընթացիկ մոնիթորինգների իրականացում
 • Վարկային հայտի ներկայացում լիազոր մարմնի քննարկմանը
 • Վարկի սպասարկում և տրամադրում
 • Պլանային ցուցանիշների կատարման ապահովում
 • Վարկային պորտֆելի վերահսկում և կառավարում
 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող այլ աշխատանքների կատարում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում` բանկային համակարգում

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերենի` լավ իմացություն:

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Բանկային օրենսդրության, համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի և ներքին կարգերի, կանոնակարգերի իմացություն, համագործակցելու, վաճառելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, վերլուծելու և բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Վարկավորման գծով փորձնակ /ք. Երևան և մարզեր/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Վարկավորման գծով փորձնակ

/ք. Երևան և մարզեր/

Պարտականությունները

 • Նոր հաճախորդների ներգրավում, բանկում առկա մեթոդներով բանկային գործիքների վաճառքի իրականացում

 • Վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի հավաքագրում, վերլուծություն, ամբողջական վարկային գործի կազմում և ներկայացում հաստատման

 • Վարկերի և վարկային գործերի հետտրամադրման ընթացիկ գործընթացի վարում և սպասարկում

 • Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվության ներկայացում

 • Աշխատանքային գործունեությունից բխող հաշվետվությունների կազմում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Պարտադիր չի

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաշվետվությունների կազմման և հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)    հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով          Վարկավորման գծով փորձնակ:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ /Զվարթնոց (հերթափոխով), ք. Երևան/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Գանձապահ-մենեջեր փորձնակ

Զվարթնոց (հերթափոխով), ք. Երևան

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

 • Հաճախորդի սպասարկում

 • Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

 • Թղթադրամների նույնականացում

 • Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

 • Դրամական փոխանցումների իրականացում

 • Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Հմտություններ

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Գործարար որակներ

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ /ք. Երևան, Արտաշատ, Դիլիջան, Գորիս, Մասիս/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Աշխատատեղի անվանումը` Սպառողական վարկավորման գծով գործակալ
 /ք. Երևան, Արտաշատ, Դիլիջան, Գորիս, Մասիս/

(ծառայությունների մատուցման պայմանագիր)

Պարտականությունները

 • Հաճախորդներին Յունիբանկում գործող վարկատեսակների և դրանց պայմանների ներկայացում:
 • Բանկի հետ համագործակցող ընկերությունների տարածքում վարկային դիմումների ընդունում, հայտերի կազմում, ինչպես նաև անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթի կազմում և ներկայացում Բանկի համապատասխան ստորաբաժանմանը

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է տնտեսագիտական/

Մասնագիտական փորձը

Ցանկալի է նվազագույնը 3 ամսվա փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում /մասնագիտական կրթության պարագայում/:

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` հաճախորդների հետ բացատրման նպատակով (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office):

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման:Իրավաբան

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը`

Կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների

բռնագանձման վարչության իրավաբան

Պարտականությունները

 • հանդես գալ ՀՀ բոլոր դատական ատյաններում որպես ներկայացուցիչ
 • հայցադիմումների ամբողջական փաթեթի պատրաստում ,
 • հայցադիմումի պատասխանի պատրաստում,
 • վերաքննիչ , վճռաբեկ բողոքների պատրաստում
 • սնանակության դիմումների փաթեթների պատրաստում
 • վարչական բողոքների պատրաստում
 • հաճախորդներից ստացված դիմումներին պատասխան գրությունների նախապատրաստումը,
 • տնօրենի կողմից վարչության վրա դրված առաջադրանքների, հանձնարարականների ժամանակին և պատշաճ մակարդակով կատարման ապահովումը,

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կրթություն /իրավաբանական / 

Մասնագիտական փորձը

3-5 տարվա փաստաբանական գործունեության (աշխատանքային) փորձ դատաիրավական  պաշտպանության  և  ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում:

Լեզուների իմացությունը

1.Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (բավարար)  

3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office)

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը` Կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության իրավաբան:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.


ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Աշխատատեղի անվանումը

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

Պարտականություններ

 • Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հետ կապված իրենց գործառույթները կատարելու հարցում համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան օժանդակությամբ և խորհրդատվությամբ ապահովում,
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարվող գործարքների և ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, գործարքի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում,
 • Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

Հիմնական պահանջներ

Կրթություն

Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ իրավագիտական կրթություն, 

Մասնագիտական փորձ

• Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում(նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ)

• MS Office, Internet, LSbank ծրագրերի իմացություն,

• ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում,

• Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն:

Լեզուներ

Հայերեն ռուսերեն անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում

Գործարար որակներ

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• հաճախորդի վերլուծության բնագավառում հիմնարար գիտելիքներ,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Պրոցեսինգային կենտրոնի հերթապահ մասնագետ (գիշերային աշխատանք)

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Պրոցեսինգային կենտրոնի հերթապահ մասնագետ 

(գիշերային աշխատանք)

Պարտականությունները

 • Հեռախոսազանգերի պատասխանում
 • Բանկային քարտերի մասին մինիմալ գիտելիքներ

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն կամ թերի բարձրագույն(ուսանող):

Մասնագիտական փորձը

ցանկալի է     

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)
2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում` (լավ)
3. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Համակարգչով աշխատելու հմտություն

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն, գործի կատարման պատասխանատվության գիտակցում:  

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

10.12.2023թ.


Ոսկերիչ /ք. Երևան և մարզեր/

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Ոսկերիչ /ք. Երևան և մարզեր/

Պարտականությունները

 • Գրավի առարկա ոսկյա իրերի պատշաճ ձևով ստուգում, գնահատում և hետհանձնում` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Գնահատման արդյունքների մասին տեղեկատվության տրամադրում վարկը տրամադրող մասնագետին և մասնաճյուղիկառավարչին,

 • Ոսկյա իրերի գրավը պարունակող պարկերի հանձնում դրամարկղ և դրամարկղից դրանց հետընդունում՝ համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների,

 • Ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում անմիջական ղեկավարին:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (ոսկերչության մասնագիտացմամբ միջին մասնագիտական կրթությունը նախընտրելի է):

Մասնագիտական փորձը

Վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ որպես ոսկերիչ (նախընտրելի է ֆինանսաբանկային ոլորտում)

Լեզուների իմացությունը

1. Հայերեն լեզվի տիրապետում (գերազանց)

2. Ռուսերեն լեզվի տիրապետում (լավ)

Հմտություններ

Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդների և ճանաչելիության չափանիշների իմացություն

Գործարար որակները

Պատասխանատվության զգացում, ազնվություն և անաչառություն

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են /Օր. Ոսկերիչ` ք.Երևան/:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Պրոդուկտների մշակման մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Պրոդուկտների մշակման մասնագետներ

/մանրածախ, կորպորատիվ, քարտային, ոչ բանկային պրոդուկտների գծով առանձին/

Պարտականությունները

 1. Շուկայի պարբերաբար ուսումնասիրություն և Բանկի գործող պրոդուկների արդիականացման առաջարկների ներկայացում
 2. Շուկայի (այդ թվում միջազգային) ուսումնասիրության հիման վրա Բանկում նոր պրոդուկտների ներդրման առաջարկների ներկայացում
 3. Ոչ բանկային պրոդուկների առաջարկներ
 4. Մրցակիցների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/

Մասնագիտական փորձը

1-2 տարվա աշխատանքային փորձ նմանատիպ պաշտոնում   

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն 

Հմտություններ

MS Office-ի հմուտ օգտատեր, Excel, Word, Power Point ծրագրերի գերազանց իմացություն

Գործարար որակներ

Հաղորդակցվելու կարողություն, ստեղծագործ մտածելակերպ, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն, գործի կատարման պատասխանատվության գիտակցում, ղեկավարում, բանակցելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, պրոբլեմներ լուծելու ունակություն:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

22.12.2023թ.Բրոքերային ծառայության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Բրոքերային ծառայության մասնագետ

Պարտականությունները

 • Ֆինանսական ներդրումային գործիքների վաճառք (բաժնետոմսեր,  պարտատոմսեր, ETF և այլ արժեթղթեր)
 • Հաճախորդների ներգրավում (ֆիզիկական և իրավաբանական անձ)
 • Հեռավար աջակցություն հաճախորդներին,  հեռախոսով շփում և այլն
 • Արտաբորսայական շուկաներում և բորսայում բրոքերային գործարքների համար հաճախորդների հանձնարարությունների ընդունում և կատարում
 • Բանկի հաճախորդների Ֆինանսական ներդրումային պորտֆելի կազմում և վարում
 • Գործարքների կնքում և վարում
 • Օժանդակություն հաշիվների բացման գործընթացում, հաճախորդների տարատեսակ հարցերի լուծում
 • Արժեթղթերի բաց դիրքերի կառավարում
 • Հաճախորդների հետ վստահելի և երկարատև համագործակցության ապահովում
 • Պոտենցիալ հաճախորդների համար ներդրումային գործիքների ներկայացում
 • Հաճախորդների և ներդրողների հետ հետադարձ կապի ապահովում
 • Գործարքների ուղեկցում,  Բանկի այլ ստորաբաժանումների հետ համագործակցություն, արտաբորսայական գործարքների հաստատում Bloomberg-ում

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն 

Մասնագիտական փորձը

Արժեթղթերի գծով աշխատանքային փորձ Բանկերում կամ բրոքերային կազմակերպություններում ոչ պակաս 3 տարի

Լեզուների իմացությունը


Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն      

Հմտություններ

 • Համապատասխան կազմակերպչական վաճառքի հմտություններ ֆինանսական, բրոքերային և ներդրումային կազմակերպություններում-ոչ պակաս 3 տարի
 • Ֆոնդային շուկայում վերլուծական աշխատանքների հմտություն և համապատասխան փորձ արժեթղթերով գործարքների կնքման գործընթացում
 • Բրոքերային ծառայությունների իրավունքի լիցենզիայի առկայություն
 • Ներդրումային գործիքների վաճառքի փորձ
 • Բրոքերային գործունեության ոլորտում օրենսդրության իմացություն
 • Բարձրագույն կրթություն/ցանկալի տնտեսագիտական/

Գործարար որակներ

 • Պատասխանատվություն և ազնվություն, աշխատասիրություն, սթրեսսակայունություն
 • Ժամանակակից տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների և համապատասխան փորձի իմացություն տվյալ ոլորտում մասնավորապես Bloomberg հարթակում աշխատելու փորձ/նախընտրելի/
 • Վերլուծական մտածելակերպ, համակարգային մոտեցում, լայն մասնագիտական ​​մտածողություն
 • Թիմում արդյունավետ շփվելու ունակություն և զարգացած հաղորդակցման և կառավարչական հմտություններ
 • Աշխատանքային ժամանակի ճիշտ կազմակերպում, նպատակասլացություն, մշտապես զարգանալու ձգտում:

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.Տաղանդների ներգրավման համակարգող

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Տաղանդների ներգրավման համակարգող

Պարտականությունները


 • Նոր աշխատակիցների որոնում և ներգրավում
 • Թիմին միանալու հնարավորությունների վերլուծություն, աշխատանքի նկարագրության կազմում և համալրման գործընթացի կազմակերպում
 • Նոր թիմակիցների ինտեգրման գործընթացին աջակցում և իրականացում
 • ՄՌԿ տվյալների վերլուծություն
 • Չափման համակարգի կիրառում, խնդրահարույց հարցերի վերհանում, հաշվետվությունների կազմում
 • Համալսարանական համագործակցություն, պրակտիկայի ծրագրերի ներդնում;
 • Ընկերության մշակույթի և հիմնական արժեքների պահպանում ու փոխանցում նոր թիմակիցներին

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բակալավրի աստիճան անձնակազմի կառավարման, բիզնեսի կամ նմանատիպ այլ ոլորտներում

Մասնագիտական փորձը

Աշխատանքային փորձ անձնակազմի համալրման ամբողջական ցիկլը իրականացնելու համար

Լեզուների իմացությունը

Մայրենի լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ տիրապետում

Հմտություններ

 • Ընտրության գործընթացին վերաբերող տեխնիկական հմտությունների տիրապետում
 • Հաղորդակցման և առաջնորդության հմտություններ,
 • Կազմակերպչական և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Բիզնես մտածելակերպ և միշտ աճելու ցանկություն,
 • Խնդիրների լուծման հմտություններ,
 • Ճշտապահություն և մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 • Հարցերին համբերատար և դրական մոտեցում,

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)`
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

30.11.2023թ.


Տեխնիկական սպասարկման վարչության մասնագետ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատատեղի անվանումը

Տեխնիկական սպասարկման վարչության մասնագետ 

Պարտականությունները

 • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում: Հասարակ խափանումների դեպքում խափանման վերացնում:
 • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի ներքին համակարգչային ցանցերի` տեխնիկական մասով, անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում, խափանման վերացնում:
 • Համակարգիչներում հիմնային և ընդհանուր օգտագործման  ծրագրային   համակարգերի (Microsoft Windows (ver7,10 ), Microsoft Office, Oracle client, Lsbank և այլն) տեղադրում և nւղեկցում , այդ թվում այդ համակարգերի հետ կապված հեռախոսով զանգերին պատասխանում:
 • Գործուղումներ մեկ կամ երկու օրով շրջաններում գտնվող մասնաճյուղեր:

Հիմնական պահանջները

Կրթությունը

Բարձրագույն տեխնիկական

Մասնագիտական փորձը

Առնվազն 1 տարվա փորձ համակարգչային սարքավորումների սպասարկման ոլորտում:

Գիտելիքներ

Գիտելիքներ համակարգչի և նրա բաղկացուցիչ մասերի, ցանցային սարքավորումների կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ: Microsoft Windows, Microsoft Office համակարգերի տեղադրում և ադմինիստրավորում: Համակարգրչային ցանցերի լարերի անցկացնում և տեղադրում:

Գործարար որակները

Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն:

Այլ պահանջներ

Ֆիզիկական ուժ

Դիմելու կարգ

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)
հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:
Խնդրում ենք նշել ակնկալվող աշխատավարձը:

Ընտրության կարգը

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:

Դիմելու վերջնաժամկետը

14.12.2023թ.


Директор по брокерскому бизнесу

Директор по брокерскому бизнесу

Обязанности: 

 • Продажа финансовых инвестиционных продуктов (акции, облигации, ETF и т.д.)
 • Привлечение клиентов (физические и юридические лица)
 • Дистанционное сопровождение клиентов, общение по телефону итд
 • Составление и ведение инвестиционных портфелей для клиентов Банка
 • Заключение и оформление сделок
 • Помощь в открытии счетов, решение разных вопросов клиентов
 • Открытие и закрытие торговых позиций по собственному усмотрению
 • Поддержание продолжительного сотрудничества и доверительных отношений с клиентами
 • Проведение презентаций инвестиционных продуктов для потенциальных клиентов
 • Проведение клиентских и маркетинговых мероприятий
 • Организация обратной связи с клиентами и инвесторами
 • Эффективное взаимодействие с головным оффисом
 • Руковождение работ отдела оказания брокерских услуг.

Требования к работнику

Требования к работнику:
 • Релевантный опыт организации продаж в финансовых, брокерских, инвестиционных компаниях не менее 3-х лет
 • Лицензия по обслуживанию брокерских услуг
 • Опыт продаж инвестиционных продуктов
 • Знание законадательства в сфере брокерской деятельности
 • Высшее образование
 • Ответственность и порядочность
 • Знание современных методик, технологий и практик в данной сфере
 • Успешный опыт управления проектами 
 • Аналитический склад ума, системное мышление, широкий профессиональный кругозор
 • Высокоразвитые коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать в команде
 • Креативность
 • Стрессоустойчивость в критических ситуациях,  работоспособность, сильные управленческие навыки
 • Владение русским и английским языками обязательно
 • Активность и энергичность, умение грамотно планировать рабочее время, нацеленность на результат, готовность к постоянному развитию.

Условия работы:

 • оклад: фикс+бонусы

 • контракт: оформление по ТК Республики Армения, своевременная выплата заработной платы - 2 раза в месяц

 • график работы: с 09-00 до 18-00 (Пн-Пт)

 • место: г.Ереван, Республика Армения

Заработную плату обсуждаем индивидуально.

Соответствующие кандидаты должны выслать свое резюме с фото по электронной почте
в теме (subject) обязательно указав "Директор по брокерскому бизнесу"

Окончательный срок заявки/ deadline:  

30.11.2023