Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2020թ.-ի սեպտեմբերի 30-ից հայտարարում է փակ մրցույթ հետևյալ համակարգչային սարքավորումների մատակարարման համար.

Լոտ 1

Lenovo ThinkSystem DE6000H տվյալների պահպանման սարք կոշտ սկավառակներով

Սարքավորման անվանումը և նկարագրությունը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid Flash Array SFF

Հատ

1

2

Lenovo DE Series 3.84TB 1DWD 2.5" SSD 2U24

Հատ

6

 • Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 3 տարի:

 • Եթե կից ֆայլում նշված նկարագրությունում պետք է ավելացվեն այլ ծրագրային կամ ապարատաին մասեր՝ համաձայն Lenovo-ի տեխնիկական նկարագրության, որոնք անհրաժեշտ են սարքը Lenovo Flex System համակարգին միացնելու համար, ապա մասնակիցը պետք է հայտում նշի այդ լրացումները:

 • Մատակարարը ոչ միայն պետք է մատակարարի նշված սարքերը, այլ նաև պետք է ապահովի տեղադրումը, կարգաբերումը և բնականոն աշխատանքը գործող Lenovo Flex System համակարգի հետ:

 • Առանձին նշել կոշտ սկավառակների գինը: Ելնելով ընդհանուր առաջարկվող գնից՝ հնարավոր է կոշտ սկավառակների քանակը փոխվի:

 • Կից ֆայլում նշված է մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը:

 • MAF-ի առկայությունը պարտադիր է:

Լոտ 2

APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V (p# SYA16K16IXR)-ի մարտկոցների մոդուլ

Սարքաքվորման անվանումը

Part Number

Չափման միավոր

Քանակ

1

Battery Modules

SYBT5

Հատ

3

 • Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 3 տարի:

 • Ելնելով միավորի առաջարկվող գնից հնարավոր է քանակը փոխվի:

 • Սարքերը պետք է լինեն չօգտագործված:

 • Յուրաքանչուր լոտի համար իրականացվելու է առանձին մրցույթ:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

 1. Մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում:
 2. Մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 12-ի ժամը 11.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին՝ 043 01 47 23 հեռախոսահամարով:

Սարքերի հետ կապված տեխնիկական հարցերի դեպքում դիմել Գենադի Լանդաուին՝ 043 00 41 49 հեռախոսահամարով: