Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Օֆիսային կահույքի պատրաստման, մատակարարման և տեղադրման փակ մրցույթ
Ուշադրություն` մրցույթի ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 20.02.19թ.

“ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ” ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ), մասնաճյուղային ցանցի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների համար գրասենյակային կահույքի պատրաստման, մատակարարման և տեղադրման համար, փոքր և միջին ձեռնարկությունների միջև ընտրություն կատարելու նպատակով հայտարարում է փակ մրցույթ 2019թ.-ի հունվարի 31-ից, համաձայն ներկայացված գնառաջարկների:

Աշխատատեղերի Էրգոնոմիկ դիզայնը, հաշվի առնելով տարածքի դասավորության ողջ նրբությունները, չպետք է խոչընդոտի անձնակազմի հարմարավետ աշխատանքին:

Ստորև բերվում է պահանջվող գրասենյակային կահուքի էսկիզները`

Լոտի

NN

Արտադրանքի անունը

Արտաքին տեսքը

Չափսերը

Նկարագրությունը

Արժեք

ԳՐԱՍԵՂԱՆՆԵՐ

1

Կառավարիչի գրասեղան դիմադիրով


Գրասեղան`

1200(Լ)*630(Խ)*750(Բ)

Դիմադիր`

600(Լ) * 800(Խ)*750(Բ)

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 2 անցքով և խորոցակներով /заглушками/ համապատասխան գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС,

Դիմադիրի հենակը – Երկաթյա ոտք


Գրասեղանի լայնություն –1300 մմ

-‘’-


Գրասեղանի լայնություն –1400 մմ

-‘’-


Գրասեղանի լայնություն –1500 մմ

-‘’-


Գրասեղանի լայնություն –1600 մմ

-‘’-


2

Դրամարկղի սեղան համակարգչի համար նախատեսված տակդիրով և կից տումբայով

Գրասեղան`

Լայնություն–1200 մմ

Խորություն–900մմ

Բարձրություն–750 մմ

Տումբա` 800*500*470հ Գույները` մոխրագույն, կապույտ

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, անկյունային, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 1 անցք և խորոցակ /заглушками/ համապատասխան գույնի, առջևի կողմը քիչ խորացված

Գրասեղանի հենակները – երկաթյա ոտք

Դարակները -18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ՊՎԽ , 2 դարակաշար նախատեսված դրամարկղերի համար

450(Լ) x 600(Խ) x 150(Բ) (Յուրաքանչյուր բաց դարակի բարձրությունը)

Տումբա 2 /ձախ/– 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС , 2 դարակ կենտրոնական փականով, 1 դուռ փականով

800(Լ) x 500(Խ) x 470(Բ)

Գրասեղան –

Տումբա -

Գրասեղանի լայնություն–1400 մմ

-‘’-

Գրասեղան-

Լայնություն–1600 մմ

-‘’-

Գրասեղան-

Գրասեղանի լայնություն –1800 մմ

-‘’-

Գրասեղան-

Գրասեղանի լայնություն –2000 մմ

-‘’-


Լայնություն–1400 մմ

-‘’-


Լայնություն–1600 մմ

-‘’-


Լայնություն–1800 մմ

-‘’-


Լայնություն–2000 մմ

-‘’-


3

Ղեկավարի գրասեղան 1


Լայնություն–1600 մմ

Խորություն–630 մմ x 450 մմ

Բարձրություն–750 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 2 անցքով և խորոցակներով /заглушками/ համապատասխան գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС

Տումբաները համապատասխան չափսերին


4

Ղեկավարի գրասեղան 2


Լայնություն–1600 մմ

Խորություն–630 մմ Բարձրություն–750 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 2 անցքով և խորոցակներով /заглушками/ համապատասխան գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ՊՎԽ

Տումբաները համապատասխան չափսերին


5

Գրասեղան անկյունային կից տումբայով


Լայնություն–1600 մմ

Խորություն–630 մմ x 450 մմ

Բարձրություն–750 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 1 անցքով և խորոցակով /заглушка/ համապ. գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС,

Տումբա – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստու-թյան ПВС , 4 դարակը փականով փականով

450(Լ) x 600(Խ) x 700(Բ)


6

Սպասասրահի գրասեղան


Լայնություն–1000 մմ

Խորություն–630 մմ

Բարձրություն–750 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ПВС, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 2 անցքով և խորոցակներով /заглушками/ համապատասխան գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС

Առջևի վահանակը – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС


7

Դիմադիր


Լայնություն–700 մմ

Խորություն–630 մմ

Բարձրություն–750 մմ

Գույները` համապատասխան գրասեղանին

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ПВС

Դիմադիրի հենակը – մետաղյա ոտքվ


8

ՈՒղղանկյուն գրասեղան առջևվի վահանակով ԴՍՊ-ից և ԼԴՍՊ ոտքերով

Լայնություն–1000 մմ

Խորություն–630 մմ

Բարձրություն–750 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ, համակարգչային լարերի համար նախատեսված 2 անցքով և խորոցակներով /заглушками/ համապատասխան գույնի

Գրասեղանի հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС

Առջևի վահանակը – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС


Լայնություն–1200 մմ

-‘’-


Լայնություն–1400 մմ

-‘’-


Լայնություն–1500 մմ

-‘’-


Լայնություն–1600 մմ

-‘’-


9

Կանգնակ


Լայնություն–1800 մմ

Խորություն–400 մմ

Բարձրություն–1150 մմ

Գույները` համապատասխան

Ստոլեշնիցան – Լամինացված ԴՍՊ 25 մմ, ուղղանկյուն, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ

Հենակները – 18մմ ԼԴՍՊ, եզրերը վերամշակված ոչ պակաս 0.5 մմ հաստության ПВС


10

Ամսագրի սեղան


Լայնություն–1200 մմ

Խորություն–630 մմ

Բարձրություն–450 մմ

Գույները` սպիտա,, Սև, մոխրագույն, կապույտ,

Օգտագործվող նյութերը համաձայն ձեր առաջարկի


Տումբաներ

11

Տումբա աշխատակցի փականով և անիվներով

Լայնություն–450 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–550 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Տումբա – Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ПВС,

Տումբայի հենակները – շարժական անիվներ


Լայնություն–600 մմ

-‘’-


12

Տումբա փականով և անիվներով


Լայնություն–1100 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–690 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Տումբա – Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ПВС,

Տումբայի հենակները – շարժական անիվներ


13

Տումբա փականով և անիվներով


Լայնություն–1100 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–690 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Տումբա – Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ПВС,

Տումբայի հենակները – շարժական անիվներ


Պահարաններ

14

Գրապահարան 4 դռնանի


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


15

Գրապահարան 6 դռնանի


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


16

Լամինատե դարակաշար


Լայնություն–800 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Դարակաշար – Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ,


17

Պահարան, ներքևի մասը փակ դռներով


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


18

Պահարան փակ դռներով


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


19

Պահարան 2 դուռը ապակյա, 2 դուռը լամինատե


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


20

Հագուստի պահարան 2 փեղկանի


Լայնություն–900 մմ

Խորություն–450 մմ

Բարձրություն–1975 մմ

Գույները` մոխրագույն, կապույտ, շագանակագույն

Լամինացված ԴՍՊ 18 մմ, եզրերը վերամշակված 2 մմ հաստության ՊՎԽ


Բոլոր պահարանները և տումբաները պետք է պարտադիր փականով փակվեն:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն գործող պետական ստանդարտների, տեխնիկական շահագործման, առողջության, անվտանգության, սանիտարական կանոնների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան:

Մասնակից կազմակերպության որակական չափանիշները`

  • բարձր հաղորդակցական հմտություններ,
  • մասնագիտական գիտելիքներ տեխնոլոգիաների և ստանդարտների ոլորտում,
  • 3 տարվա փորձ,
  • անձնական մեքենայի և տեխնիկայի առկայություն
  • պատասխանատվություն

Ավարտված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ԱԿՏ-ի մակագրման պահից մասնակից կազմակերպությունը պետք է երաշխավորի և շահագործման ընթացքում ապահովի կատարված աշխատանքների որակական հատկանիշները ոչ պակաս քան 36 (երեսուն վեց) ամիս:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ.-ի փետրվարի 20-ը մինչ ժամը 16.00-ն:

Մրցույթի հայտերի ամփոփումը կկատարվի ս.թ փետրվարի 15-ին: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

դ) մրցույթում շահող կազմակերպությունը պարտավոր է Յունիբանկ ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են բնօրինակ և կրկնօրինակ բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով փոփոխում բառը:

Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում դիմել Դավիթ Աթաջանյանին` (+374) 43 004 130 հեռախոսահամարով:


Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով ս.թ. փետրվարի 13-ից հայտարարում է փակ մրցույթ հետևյալ սարքավորումների մատակարարման համար.

Լոտ 1

Երթուղիչ

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Երթուղիչ, իր երկաթե պատյանով և հոսանքի սնուցման սարքով

Mikrotik RB-450G

Հատ

40

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 1 տարի:

Լոտ 2

Ցանցային բաժանարար

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Ցանցային բաժանարար (switch)

HP 1420 24G

Հատ

18

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ անժամկետ:

Լոտ 3

Ցանցային ձայնային սարք

Սարքավորման անվանումը

Տեխնիկական պահանջները

Չափման միավորը

Քանակը

1

VoIP SIP adapter Grandstream կամ Linksys

2 FXS պոռտ

Հատ

40

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 1 տարի:

Լոտ 4

Ցանցային հեռախոս

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

VoIP հեռախոս

D-LINK DPH-150S

Հատ

25

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 1 տարի:

Լոտ 5

Վեբ տեսախցիկ

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Վեբ տեսախցիկ

Logitech C170

Հատ

60

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 1 տարի:

Լոտ 6

Հզոր հոսանքի անխափան սնուցման սարք

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Հոսանքի անխափան սնուցման սարք

APC Smart-UPS 1500VA, tower

Հատ

5

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի, այդ թվում մարտկոցներին:

Լոտ 7

Հեռախոս

Սարքավորման անվանումը

Մոդելը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Հեռախոս

KX-TG1611

Հատ

30

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 1 տարի:

Լոտ 8

Համակարգիչ

Սարքավորման անվանումը

Մինիմալ տեխնիկական պահանջները

Չափման միավորը

Քանակը

1

Համակարգիչ Lenovo TC Intel Braswell M600

CPU Intel Celeron N3050 1.6Ghz, Ram 2Gb, HDD SSD 60Gb, VGA, HDMI or include Display Port (DP) HDMI Converter

Հատ

25

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի:

Յուրաքանչուր լոտի համար իրականացվելու է առանձին մրցույթ:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. փետրվարի 25-ի մինչև ժամը 12.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում դիմել Մանվել Առաքելյանին ` (+374) 43 00 41 81 հեռախոսահամարով: