Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2020թ.-ի օգոստոսի 7-ից հայտարարում է փակ մրցույթ հետևյալ համակարգչային սարքավորումների մատակարարման համար.

Լոտ 1

Համակարգչային սերվեր և լրացուցիչ դիսկերի պահոց

Սարքավորման անվանումը

Չափման միավորը

Քանակը

1

DELL PowerEdge R740 server & Dell PowerVault MD1420

Հատ

1

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ 3 տարի:

Լոտ 2

Lenovo ThinkSystem SN550 Server

Սարքավորման անվանումը

Part Number

Չափման միավորըը

Քանակ

1

Lenovo ThinkSystem SN550

7X16CTO1WW

Հատ

1

2

XClarity Pro for Server w/3 Yr SW S&S

5641PX3

Հատ

1

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի:

Լոտ 3

Lenovo ThinkSystem DS6200-ի համար լրացուցիչ կոշտ սկավառակների դարակաշար դիսկերով

Սարքավորման անվանումը և նկարագրությունը

Չափման միավորը

Քանակը

1

ThinkSystem DS Series Expansion (Machine Type 4588)

Հատ

1

2

DS Series SFF drives: 3.84 TB SAS SSDs (1 DWD) B30J

Հատ

6

  • Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի, ցանկալի է 3 տարի:

  • Եթե կից ֆայլում նշված նկարագրությունում պետք է ավելացվեն այլ ծրագրային կամ ապարատային մասեր՝ համաձայն Lenovo-ի տեխնիկական նկարագրության, որոնք պետք են որպեսզի լրացուցիչ դարակաշարը աշխատի DS6200-ի հետ, ապա մասնակիցը պետք է հայտում նշի այդ լրացումները:

  • Մատակարարը ոչ միայն պետք է մատակարարի այս սարքերը, այլ նաև պետք է ապահովի տեղադրումը, կարգաբերումը և նորմալ աշխատանքը:

  • Առանձին նշել կոշտ սկավառակների գինը: Ելնելով ընդհանուր առաջարկվող գնից՝ հնարավոր է կոշտ սկավառակների քանակը փոխվի:

Լոտ 4

IBM storvize v7000 –ի կոշտ սկավառակներ

Սարքավորման անվանումը

Part Number

Չափման միավորը

Քանակը

1

IBM 1.2TB 10K SAS 2.5 V7000 HARD DRIVE

85Y6156

Հատ

10

  • Կարող են լինել գործարանային պայմաններում վերականգնած՝ Refurbished:

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի, ցանկալի է 3 տարի:

Կից ֆայլում նշված է սերվերների մանրամասն տեխնիկական բնութագիրը:

Լոտ 1, 2, 3 MAF-ի առկայությունը պարտադիր է:

Սարքերը պետք է լինեն չօգտագործած:

Յուրաքանչուր լոտի համար իրականացվելու է առանձին մրցույթ:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

  1. մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում,
  2. մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասեցով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. օգոստոսի 20-ի մինչև ժամը 11.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին՝ 043 01 47 23 հեռախոսահամարով:

Սարքերի հետ կապված տեխնիկական հարցերի դեպքում դիմել Գենադի Լանդաուին՝ 043 00 41 49 հեռախոսահամարով: