Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Գլխամասային գրասենյակի,մասնաճյուղերի և բանկոմատների մաքրման ծառայությունների իրականացման մրցույթ / ԿՈԴ ՄՏ.21-002

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) ս.թ. հոկտեմբերի 14-ից հայտարարում է կազմակերպություների մրցույթ` իր գլխամասային գրասենյակի,մասնաճյուղերի և բանկոմատների մաքրման ծառայությունների իրականացման նպատակով (Հավելված 1 և Հավելված 2):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ` մինչև ժամը 17.00-ն:Հայտերը կամփոփվեն մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 25-ը:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մասնակիցների նկատմամբ պահանջները

1. Բանկի տարածքի ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ

1.1 Գ րասենյակային տարածքի, աշխատասենյակների, սպասարկման սրահների մաքրություն,

1.2 Ներքին և արտաքին ապակե մակերեսների մաքրություն,

1.3 Մուտքի դռների և ապակիների մաքրություն,

1.4 Գորգային ծածկույթների մաքրում, բծերի հեռացում փոշեկուլով և անհրաժեշտ այլ միջոցներով,

1.5 Հատակի և պատերի սալիկների և կոշտ մակերևույթների մաքրություն,

1.6 Աստիճանավանդակների մաքրում և փոշեզրկում,

1.7 Աղբամանների դատարկում, տոպրակների փոխում և աղբի հեռացում բանկի տարածքից դեպի մոտակա ուտիլիզացման կետ,

1.8 Փափուկ կահույքի մաքրում, բծերի հեռացում փոշեկուլով և անհրաժեշտ այլ միջոցներով,

1.9 Սեղանների, աթոռների, դարակների, պահարանների, տեխնիկայի, դռների շրջանակների, պատուհանագոգերի, բազրիքների, շրիշակների, ջեռուցման մարտկոցների, օդորակման համակարգի արտաքին անցքերի, անջատիչների, վարդակների փոշեզրկում և մաքրում,

1.10 Տարածքին կից բանկոմատների մաքրում

1.11 Հրատապ դեպքերում ցպահանջ մաքրում աշխատատեղերում,

1.12 Հարակից տարածքի մաքրում փոշուց, աղբից, ցեխից, ձյունից, սառույցից:

2. Սանհանգույցների ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ

2.1 Լվացարանակոնքերի, զուգարանակոնքերի և բոլոր տեսակի սանտեխնիկական սարքավորումների մաքրում և ախտահանում,

2.2 Հայելիների, մետաղական մակերևույթների և մյուս պարագաների մաքրում և փայլեցում,

2.3 Հատակի մաքրում և ախտահանում,

2.4 Դռների բռնակների ախտահանում:

2.5 Հրատապ դեպքերում ցպահանջ մաքրում սանհանգույցում:

3. Ամսական մեկ անգամ իրականացվող մաքրման աշխատանքներ

3.1 Արտաքին և ներքին ապակյա մակերեսների լվացում,

3.2 Տարածքների ֆասադային արտաքին գովազդային նյութերի/վահանակների մաքրություն

4. Երեք ամիսը մեկ անգամ իրականացվող համալիր մաքրման աշխատանքներ

4.1 Տարածքների հիմնովին մաքրում և ախտահանում,

4.2 Օդափոխության համակարգերի և օդորակիչների պլաստմասե դետալների մաքրում

4.3 Լուսային սարքավորումների մաքրում

4.2 Հատակագորգերի քիմ. մաքրում տեղում,

4.3 Հատակների լվացում (քար, փայտ, լամինատ, սալիկ և այլն) մաքրող միջոցներով,

4.4 Հատակների խնամք` պահպանիչ շերտերի և թաղանթների պատում` կախված հատակի ծածկույթի տեսակից համապատասխան միջոցներով (լամինատե, վինիլային, մարմարե, պրեսգրանիտե և այլ),

4.5 Փափուկ կահույքի քիմ. մաքրում տեղում:

5. Սեզոնային աշխատանքներ

5.1 Ձյան մաքրում

5.2 Շենքի ճակատային մասը ծածկող ձյան հեռացում

6. Հատուկ պայմաններ

6.1 Կատարողը պարտավոր է ծառայությունները մատուցել իր իսկ նյութերով և պարագաներով (լվացող, ախտահանող և մաքրող նյութեր, ջնջոցներ, համապատասխան տեխնիկա և այլն),

6.2 Կատարողը պարտավոր է օգտագործել բացառապես հակաալերգեն բարձրորակ և համապատասխան մարմինների կողմից լիցենզավորված նյութեր: Նյութերի հետագա հնարավոր փոփոխությունները պետք է նախապես պարտադիր համաձայնեցվեն բանկի/պատվիրատուի հետ:

6.3 Կատարողը պարտավոր է օգտագործվող նյութերի փոփոխության դեպքում ցանկը և բնութագրերը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ նախապես:

6.4 Գլխամասային գրասենյակում(այդ թվում`Լվովյան 3 և Կոմիտաս 27-18 հասցեի մասնաճյուղերում` 9:00-17:30) մաքրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 08:00-11:00 ընկած ժամանակահատվածում, իսկ հերթապահությունը պետք է իրականացվի ողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ մինչև 18:00 /շաբաթ և կիրակի օրերը համարվում են ոչ աշխատանքային/:

6.5 Մասնաճյուղերում մաքրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն Երկուշաբթի-Ուրբաթ, օրական երկու անգամ՝ ժամը 9:00-11:00-ը և 16:00-18:00, /շաբաթ և կիրակի օրերը համարվում են ոչ աշխատանքային/: Եղանակային պայմաններից ելնելով և ըստ անհրաժեշտության, հավելյան մաքրման կազմակերպում: Անհրաժեշտ է մաքրության հիմնական աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որպեսզի չխոչնդոտի մասնաճյուղի բնականոն աշխատանքին:

6.6 Սպասարկող աշխատակիցը պետք է ունենա կոկիկ տեսք և համապատասխան համազգեստ (Uniform)

6.7 Կատարողը պարտավոր է հայտնաբերված կորցրած և մոռացված իրերը, փաստաթղթերը անմիջապես հանձնել անվտանգության ծառայության պատասխանատուին:

Հիգիենիկ պարագաներ

Հաղթող ընկերությունը համագործակցության ողջ ընթացքում գլխամասային գրասենյակում և ք. Երևանում գտնվող մասնաճյուղերում պետք է մատակարարի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան երկշերտ զուգարանի թուղթ, ձեռքի թղթյա սրբիչներ և հեղուկ օճառ համապատասխան դիսպենսերներով, օդի թարմեցուցիչներ, իսկ մարզերում գտնվող մասնաճյուղերում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան երկշերտ զուգարանի թուղթ,օդի թարմեցուցիչներ և հեղուկ օճառ:

Բանկոմատների մաքրում շաբաթական 2 անգամ ՝

1 Աղբամանների դատարկում

2 Փոշու, մատնահետքերի և կեղտաբծերի հեռացում

3.Մետաղական մակերևույթների և մյուս պարագաների մաքրում և փայլեցում (համապատասխան սեզոնային նյութերով)

Հայտ ներկայացնող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունը պարտավորվում է բանկում բացել հաշիվ:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում զանգահարել` 010 592259 ներքին 377 հեռախոսահամարով` Նարե Ազատյանին:


Հավելված 1

Հավելված 2