Հաստատվել են Mastercard Standard AMD կենսաթոշակային քարտի պայմանները

Հաստատվել են Mastercard Standard AMD կենսաթոշակային քարտի պայմանները
01.12.2023 «Յունիբանկ» ԲԲԸ Վարչության 28.11.2023թ. որոշման համաձայն՝ 01.12.2023թ. գործողության մեջ են դրվել Mastercard Standard AMD կենսաթոշակային վճարային քարտի տրամադրման և սպասարկման հետևյալ սակագները.

Mastercard Standard AMD կենսաթոշակային

Քարտի տրամադրում

Անվճար

Տարեկան սպասարկման վճար

Անվճար

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

Անվճար (առավելագույնը 3 անգամ)

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

0,5%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

չի տրամադրվում

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

2.5 մլն ՀՀ դրամ/15 գործարք/

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

2%

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

Քարտը կորցնելու դեպքում շտապ վերաթողարկում և առաքում արտասահման

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

ԱնվճարՎերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ