ՀՀ Դրամն #ԱՐԴԵՆ30 տարեկան է

ՀՀ Դրամն #ԱՐԴԵՆ30 տարեկան է

 
Արշավի անվանումը՝ ՀՀ Դրամն #ԱՐԴԵՆ30 տարեկան է /այսուհետ՝ Արշավ/

Արշավի կազմակերպիչ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ Բանկ/

Արշավի ժամկետը` 22.11.2023թ.-ից մինչև 22.12.2023թ. ներառյալ

Արշավի մրցանակները՝ 4 հատ արծաթե հոբելյանական հուշադրամ

Արշավի մասնակիցները.
  • Արշավի ընթացքում Բանկի UNIMobile հավելվածով գործարքներ կատարած հաճախորդները: Հաղթող է ճանաչվելու արշավի ընթացքում ամենաշատ գործարքներ կատարած հաճախորդը:
  • Արշավի ընթացքում Բանկի UNIMobile հավելվածով Visa Direct-ով գործարքներ կատարած հաճախորդները: Հաղթող է ճանաչվելու արշավի ընթացքում Visa Direct-ով ամենաշատ գործարքներ կատարած հաճախորդը:
  • Արշավի ընթացքում Բանկի UNIMobile հավելվածում գրանցված հաճախորդները: Հաղթողն ընտրվելու է պատահականության սկզբունքով:
  • Բանկի ֆեյսբուքյան էջում «ՀՀ Դրամն #ԱՐԴԵՆ30 տարեկան է, և այդ առիթով Յունիբանկը քեզ համար նվեր ունի» հրապարակմանը կից մեկնաբանությունների դաշտում «ԱՐԴԵՆ 30» գրառումը կատարած և խաղարկությանը մասնակցած օգտատերերը: Հաղթողն ընտրվելու է պատահականության սկզբունքով։
Գործարքները չեն հաշվարկվի, եթե դրանք չեղարկվել են:
Արշավի ավարտից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում կամփոփվեն արդյունքները և կորոշվեն մրցանակակիրները: Մրցանակների հանձնումը իրականացվելու է Բանկի գլխամասային գրասենյակում:
Մրցանակի արժանացած մասնակիցներն այդ մասին կտեղեկացվեն հեռախոսազանգի միջոցով:Մրցանակակիրը տեղեկացումից հետո առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է ներկայանա Յունիբանկի գլխամասային գրասենյակ, ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ և ստանա մրցանակը: Նշված ժամանակահատվածում Յունիբանկի գլխամասային գրասենյակ չներկայանալու դեպքում կհամարվի, որ մրցանակակիրը հրաժարվում է իր մրցանակից: Այն չի կարող պահանջվել հետագայում:
Մրցանակները չեն կարող փոխանակվել, ինչպես նաև Բանկը չի տրամադրում դրանց համարժեք դրամը:

Արշավին չեն կարող մասնակցել.
  • Բանկի գործող աշխատակիցները,
  • Բանկի հանդեպ ժամկետանց պարտավորություն ունեցող կամ Բանկի հետ դատական պրոցեսում գտնվող հաճախորդները:
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում արշավի մասնակցի կողմից սխալ կոնտակտային տվյալների տրամադրման, դրանց փոփոխության և այդ մասին Բանկում ընդունված կարգով չտեղեկացնելու համար:
  
Տեղեկատու կենտրոն՝ +374 10 59 55 55