Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես նպատակային սպառողական վարկեր, այնպես էլ ոչ նպատակային, երբ գումարը կարելի է ստանալ ցանկացած սպառողական նպատակի համար` վերանորոգման, բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու համար: Սպառողական վարկավորման գրավչությունը կայանում է նրանում, որ արդեն սյսօր կարելի է ձեռքբերել այն ապրանքը, որը գնելու համար հարկավոր էր երկար ժամանակ խնայողություններ անել և գումար կուտակել:

Սպառողական վարկի առավելությունները հետևյալն են` 
- գումար` ցանկացած նպատակի համար
- անհրաժեշտ գումարի արագ ստացում 
- վարկառուի նկատմամբ նվազագույն պահանջներ 

Սպառողական վարկի համար հիմնականում պահանջվում է փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթ` անձնագիր, սոցիալական քարտ և տեղեկանք աշխատավայրից: 
Սպառողական վարկեր

Սպառողական վարկեր

Վարկ U-Gold Invest

“U-Gold Invest”

Վարկը տրամադրվում է միայն Յունիբանկի «Ամիրյան», «Կենտրոն» և «Հաղթանակ» մասնաճյուղերում:

Նպատակային նշանակություն

Յունիբանկ ԲԲԸ-ից ձեռքբերվող ստանդարտացված ձուլակտոր/ձուլակտորների համար (10-100գրամ)

Վարկառուի պահանջները

- ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ

- Գործող ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորության բացակայություն - տարիքային սահմանափակում` 20 - 65

Վարկի առավելագույն գումարը / մեկ վարկառուի մասով

5,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումարը

225,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն քաշը մեկ ստանդարտացված ձուլակտորի համար

10 գրամ

Առավելագույն քաշը մեկ ստանդարտացված ձուլակտորի համար

100 գրամ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը

6 -36 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

15%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ` 17.88%-23.33%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և օրինակը կարող եք գտնել այստեղ:

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Ապահովվածություն

Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ձուլակտորներ

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով

Վարկի մարման կարգը

Անուիտետային մարում

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Միջնորդավճար

0%

Նվազագույն կանխավճար

Ստանդարտացված ձուլակտորի/ձուլակտորների արժեքի 10%-ի չափով

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար

Ներկայացվող փաստաթղթեր

- դիմում,

- անձնագիր,

- սոցիալական քարտ.

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


Վերադառնալ ցանկին