Հիփոթեքային վարկ

Հիփոթեքային – Առաջնային

Առաջնային շուկայից / կառուցապատողից բնակարանի ձեռք բերման նպատակով:

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

100.000.000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

12.4%

ԺԱՄԿԵՏ

Մինչև 240 ամիսՅունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

*ՅՀՏ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաշվարկային տոկոսադրույք - ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 181 օրից մինչև 1 տարեկան ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույք, որը ենաթակա է ճշգրտման տարեկան 2 անգամ անգամ` մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի (ՅՀՏ) մեթոդաբանություն:Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 18/08/2023 11:22