Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1. Գումարների փոխանցման գործառնություններ

1.1. Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

1.1.1 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային /տարանցիկ/ փոխանցումներ անձնագրային տվյալների հիման վրա

0.3% min 500

1.1.2 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` ներկայացված և հաջորդ բանկային օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.3 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում`մինչև ժ .15.00 ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.4. Հաճախորդի ՀՀ դրամային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում՝ ժ 15.00-ից մինչև ժ. 15.30 ժամանակահատվածում ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

0.1% min 500 max 3.000

1.1.5 Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ մուտքագրված ՀՀ դրամով փոխանցում այլ բանկերում գործող հաշիվներին ` առանց բանկային հաշվի բացման

- մինչև 50.000 ՀՀ դրամ /միայն ՀՀ Պետական և տեղական բյուջեների մուծումների համար/

100

. մինչև 500.000 ՀՀ դրամ

200

500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

500

- 1.000.001-ից և ավելի ՀՀ դրամ

1.000

1.1.6. ՀՀ Տեղական բյուջետային հիմնարկների կողմից իրենց հաշվին կատարվող մուտքերը` անկախ գումարի չափից /հիմնարկի կողմից աշխատակցի վերաբերյալ տեղեկանքի առկայության դեպքում/

100

2.1. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի փոխանցումներ արտարժույթով OUR տարբերակով

2.1.1. Փոխանցումներ USD հաշիվներից

- 0.125 %, նվազագույնը 7,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

2.1.2. Փոխանցումներ EUR հաշիվներից

- 0.125 %, նվազագույնը 9,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ

2.1.3. Փոխանցումներ RUR հաշիվից

- 0.125 %, նվազագույնը 7,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

2.1.3. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից)

0.2 % min 15.000 max 60.000

2.1.4. Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արժույթներով

Պայմանագրային

2.2. Փոխանցումներ USD , EUR և RUR հաշիվներից GUARANTEED OUR տարբերակով

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

2.3. Փոխանցումներ RUR, EUR և USD հաշիվներից BEN տարբերակով

5,000

2.4. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձհաճախորդի փոխանցումներ արտարժույթով


2.4.1 USD, EUR, RUR, GBP, CHF հաշվից

0.125 % min 15 000 max 100 000

2.4.2 Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արտարժույթով

Պայմանագրային

2.5. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղարկում

AMD

0.2% min 200 max 5.000

RUB

5.000

այլ արժույթներ մինչև 60 օր

30.000

այլ արժույթներ 60 օր և ավել

50.000

2.6. Չպարզաբանված գումարների վերադարձ (սակագինը չի կիրառվում, եթե գումարը վերադարձվել է զեղծարարության արդյունքում)

10,000

2.7. Unistream - առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ համակարգով

www.unistream.com կամ ըստ հաճախորդի հայտարարած հասցեի ` սակագնի տրամադրում մենեջերի կողմից /

2.8. Հաճախորդի անունով արտարժույթով փոխանցված գումարի ետ վերադարձ

5000 + թղթակից բանկի ծախսեր

2.9. Ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

USD

3.000

EUR

3.500

2.10. Ոչ ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

5.000


* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար: Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:
Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/08/2019 15:45