Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1. Գումարների փոխանցման գործառնություններ

1.1. Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

1.1.1 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային /տարանցիկ/ փոխանցումներ անձնագրային տվյալների հիման վրա

0.3% min 500

1.1.2 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` ներկայացված և հաջորդ բանկային օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.3 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` մինչև ժ.15.00 ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.4. Հաճախորդի ՀՀ դրամային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում՝ ժ.15.00-ից մինչև ժ.15.30 ժամանակահատվածում ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.5 Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ մուտքագրված ՀՀ դրամով փոխանցում այլ բանկերում գործող հաշիվներին` առանց բանկային հաշվի բացման

- մինչև 50.000 ՀՀ դրամ /միայն ՀՀ Պետական և տեղական բյուջեների մուծումների համար/

100

. մինչև 500.000 ՀՀ դրամ

200

500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

500

- 1.000.001-ից և ավելի ՀՀ դրամ

1.000

1.1.6. ՀՀ Տեղական բյուջետային հիմնարկների կողմից իրենց հաշվին կատարվող մուտքերը` անկախ գումարի չափից /հիմնարկի կողմից աշխատակցի վերաբերյալ տեղեկանքի առկայության դեպքում/

100

2.1. ֆիզիկական անձանց փոխանցումներ արտարժույթով OUR տարբերակով

2.1.1. Փոխանցումներ USD հաշիվներից

 2,500 ՀՀ դրամ

2.1.2. Փոխանցումներ EUR հաշիվներից

2,500 ՀՀ դրամ

2.1.3. Փոխանցումներ RUR հաշիվից

2,500 ՀՀ դրամ

2.1.4. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից)

2,500 ՀՀ դրամ

2.1.5. Փոխանցումներ արտարժույթով (ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից)

0.2 % min 15.000 max 60.000

2.1.6. Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արժույթներով

Պայմանագրային

2.2. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի փոխանցումներ արտարժույթով OUR տարբերակով

ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Մինչև 100,000 ԱՄՆ դոլար
Մինչև 100,000 Եվրո
Մինչև 6,000,000 Ռուբլի

1,500

100,001 ԱՄՆ դոլարից մինչև 500,000 ԱՄՆ դոլար
100,001 Եվրոից մինչև 500,000 Եվրո
6,000,001 Ռուբլուց մինչև 30,000,000 Ռուբլին

1,500

500,001 ԱՄՆ դոլարից ավել
500,001 Եվրոից ավել
30,000,001 Ռուբլուց ավել

1,500

2.3. Փոխանցումներ USD, EUR և RUR հաշիվներից GUARANTEED OUR տարբերակով

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

2.4. Փոխանցումներ RUR, EUR և USD հաշիվներից BEN տարբերակով

5,000

2.5. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձհաճախորդի փոխանցումներ արտարժույթով


2.5.1 USD, EUR, RUR, GBP, CHF հաշվից

0.125 % min 15 000 max 100 000

2.5.2 Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արտարժույթով

Պայմանագրային

2.5.3 վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար SWIFT միջազգային փոխանցում

14.000 ՀՀ դրամ` ամսական նվազագույնը 20 փոխանցում կատարելու պայմանով

2.6. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղարկում

AMD

0.2% min 200 max 5.000

RUB

5.000

այլ արժույթներ մինչև 60 օր

30.000

այլ արժույթներ 60 օր և ավել

50.000

2.7. Չպարզաբանված գումարների վերադարձ (սակագինը չի կիրառվում, եթե գումարը վերադարձվել է զեղծարարության արդյունքում)

10,000

2.8. Unistream - առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ համակարգով

www.unistream.com կամ ըստ հաճախորդի հայտարարած հասցեի ` սակագնի տրամադրում մենեջերի կողմից /

2.9. Հաճախորդի անունով արտարժույթով փոխանցված գումարի ետ վերադարձ

5000 + թղթակից բանկի ծախսեր

2.10. Ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

USD

3.000

EUR

3.500

2.11. Ոչ ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

5.000


* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար: Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:Արխիվ 14.12.2021
Արխիվ 29.09.2021
Արխիվ 03.05.2021
Արխիվ 01.04.2021
Արխիվ 20.07.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 14/12/2021 09:24