Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Swift և միջբանկային փոխանցումներ

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Գումարների փոխանցման գործառնություններ

1.1 Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

1.1.1 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային /տարանցիկ/ փոխանցումներ անձնագրային տվյալների հիման վրա

0.3% min 500

0.3% min 500

0.3% min 500

0.3% min 500

0.3% min 1000

0.3% min 1000

1.1.2 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` ներկայացված և հաջորդ բանկային օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Առաջին 5 փոխանցումներն անվճար ամսվա ընթացքում, յուրքանչյուր հաջորդը` 1000 ՀՀ դրամ

1.1.3 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` մինչև ժ.15.00 ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Առաջին 5 փոխանցումներն անվճար ամսվա ընթացքում, յուրքանչյուր հաջորդը` 1000 ՀՀ դրամ

1.1.4 Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ մուտքագրված ՀՀ դրամով փոխանցում այլ բանկերում գործող հաշիվներին` առանց բանկային հաշվի բացման

մինչև 50.000 ՀՀ դրամ /միայն ՀՀ Պետական և տեղական բյուջեների մուծումների համար/

300


300


300


մինչև 500.000 ՀՀ դրամ

500


500


500


500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

800


800


800


1.000.001-ից և ավելի ՀՀ դրամ

1.000


1.000


1.000


Գույքահարկի վճարման դեպքում` անկախ փոխանցվող գումարի չափից

300


300


300


1.1.5 ՀՀ Տեղական բյուջետային հիմնարկների կողմից իրենց հաշվին կատարվող մուտքերը` անկախ գումարի չափից /հիմնարկի կողմից աշխատակցի վերաբերյալ տեղեկանքի առկայության դեպքում/

300

300

300

300

300

300

1.1.6 ՀՀ տարածքում Bank_mail համակարգի միջոցով փոխանցումները ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

SWIFT

2.1 փոխանցումներ արտարժույթով (OUR տարբերակով)

2.1.1. Փոխանցումներ USD հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.125% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0,125% min 15,000

0,125% min 15,000

0.2 % min 15 000

0.2 % min 15 000

2.1.2 Փոխանցումներ EUR հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

7,000

7,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

2.1.3 Փոխանցումներ RUR հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

3,000

3,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

2.1.4 Փոխանցումներ  GBP հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.125% min 25.000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 25.000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ


0.2 % min 

15,000


0.2 % min 

15,000


0.2 % min 

15,000


0.2 % min

 15,000

2.1.5 Փոխանցումներ CNY հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.3% min 40.000 ՀՀ դրամ max 110,000 ՀՀ դրամ

0.3% min 40.000 ՀՀ դրամ max 110,000 ՀՀ դրամ

2.1.5.1 Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արժույթներով 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.25% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.25% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

Պայմանագրային

Պայմանագրային

0.4 % min 25 000

0.4 % min 25 000

2.1.5.2 Փոխանցումներ AMD հաշիվներից 2 բանկային օրվա ընթացքում

0.2 % min 7,000,

max 70,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

3,000

3,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

0.2 % min 7,000,

max 70,000

Փոխանցումներ USD հաշիվներից 1 բանկային օրվա ընթացքում

0.2% min 25,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.2% min 25,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ EUR, RUR հաշիվներից 1 բանկային օրվա ընթացքում

0.2% min 20,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.2% min 20,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ GBP  հաշիվներից 1 բանկային օրվա ընթացքում

0.2% min 25,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.2% min 25,000 ՀՀ դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

2.2 Փոխանցումներ USD, EUR ևRUR հաշիվներից GUARANTEED OUR տարբերակով

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

2.3. Փոխանցումներ RUR, EUR և USD հաշիվներից BEN տարբերակով

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.3.1 վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար SWIFT միջազգային փոխանցում

-

0.2 % min 10 000

0.3 % min 15 000

2.3.2 Ներդրումային ընկերությունների համար SWIFT միջազգային փոխանցում

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

2.4 Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղարկում

AMD

0.2% min 200 max 5.000

0.2% min 200 max 5.000

0.2% min 200 max 5.000

0.2% min 200 max 5.000

RUR

30.000

30.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Այլ արժույթներ մինչև 60 օր

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

այայլ արժույթներ 60 օր և ավել

30.000

30.000

50.000

50.000

50.000

50.000

2.5 Չպարզաբանված գումարների վերադարձ (սակագինը չի կիրառվում, եթե գումարը վերադարձվել է զեղծարարության արդյունքում)

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.6 Հաճախորդի անունով արտարժույթով փոխանցված գումարի ետ վերադարձ

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.7 Ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

USD

0.125% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 15,000 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

3.000

3.000

3.000

3.000

EUR

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

0.125% min 7,500 ՀՀ դրամ max 60,000 ՀՀ դրամ

3.500

3.500

3.500

3.500

Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
Արխիվ 25.09.2023
Արխիվ 26.04.2023
Արխիվ 19.04.2023
Արխիվ 03.01.2023
Արխիվ 01.08.2022
Արխիվ 02.05.2022
Արխիվ 21.04.2022
Արխիվ 14.12.2021
Արխիվ 29.09.2021
Արխիվ 03.05.2021
Արխիվ 01.04.2021
Արխիվ 20.07.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 22/02/2024 15:52