Visa միջազգային վճարային քարտեր

Visa միջազգային վճարային քարտեր

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Visa Classic

Քարտի տրամադրում

4.000

4.000

10.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

4.000

4.000

10.000

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000

3.000

10.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

4.000

4.000

10.000

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

3.000

3.000

10.000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

---

---

---

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

0%

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/

2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/

2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0,3%

0,3%

0,3%

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%

Visa Gold

Քարտի տրամադրում

18.000

18.000

50.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

18.000

18.000

50.000

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000

10.000

50.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

5.000

5.000

50.000

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

15.000

15.000

50.000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

----

----

----

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

0%

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0,1%

0,1%

0,1%

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%

Visa Business

Քարտի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

150.000

Տարեկան սպասարկման վճար

10.000

10.000

120.000

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000

10.000

120.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

10.000

10.000

100.000

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

10.000

10.000

120.000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)


10.000*


10.000*


10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

----

----

----

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0,3%

0,3%

0,3%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

1,5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

1,5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3 %

0.3 %

0.3 %

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%

Visa Infinite

Քարտի տրամադրում

100.000

100.000

100.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

100.000

100.000

100.000

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000

100.000

100.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

Անվճար

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

---

100,000

100,000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

----

----

----

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3%

0.3%

3%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

3%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

3%

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/

20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/


20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

-

-

-

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%


* Գանձվում է յուրաքանչյուր տարի ընթացիկ տարվա սկզբում


Արխիվ 30.01.2024
Արխիվ 25.09.2023
Արխիվ 05.06.2023
Արխիվ 13.09.2022
Արխիվ 01.08.2022
Արխիվ 11.07.2022
Արխիվ 01.07.2022
Արխիվ 24.06.2022
Արխիվ 07.03.2022
Արխիվ 01.12.2021
Արխիվ 29.09.2021
Արխիվ 15.02.2021
Արխիվ 21.01.2021
Արխիվ 01.10.2020
Արխիվ 18.09.2020
Արխիվ 10.08.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/01/2024 15:03