Բանկային քարտեր

Բանկային քարտեր


Arca Classic Arca Classic Կենսաթոշակային Arca Unistream AMD/USD/EUR/RUR Visa classic Visa Gold Visa Business Visa Infinity
Քարտի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար
Տարեկան սպասարկման վճար 2,000 անվճար անվճար 3,000 15,000 10,000 100,000
Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար - - - 10,000 - - -
Չնվազող մնացորդ չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում 2,000 500 3,000 3,000 10,000 10,000 100,000
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար - - - 10000 - - -
Ամսական քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար
Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար
Կցված քարտի տրամադրում - - -
5,000 10,000
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար 2,000 - - 3,000 15,000

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) - - - 10,000 10,000 10,000 10,000
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար 0 0 0 0 0 0 0
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում 0.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում 1% 1% 1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Գործարքներ առևտրային կետերում անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար անվճար
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) 300,000 300,000 300,000 1,000,000 5,000,000 1,000,000 20,000,000
Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում 0.5% - 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Քարտի գործողության ժամկետը 2 տարի 2 տարի 2 տարի 3 տարի 3 տարի 3 տարի 3 տարի
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում - - - 125,000 125,000 125,000 125,000
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում - - - 15,000 15,000 15,000 15,000
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում - - - 10,000 10,000 10,000 10,000
Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում / - - - 0.3% 0.1%

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) - - - 5,000 5,000 5,000 5,000Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/08/2019 15:47