Բանկային քարտեր

Բանկային քարտեր

1. " ԱՐՔԱ " կլասիկ դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD/USD/EUR/RUR

1.1. Արքա Կլասիկ քարտի տրամադրում

անվճար

1.2. Տարեկան սպասարկման վճար

2.000

1.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

1.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

2.000

1.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

1.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

1.7. Կցված քարտի տրամադրում

---

1.8. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

---

1.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

1.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3 %

1.11. Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1 %

1.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

1.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000

1.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

1.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

1.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

1.17. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

2. ArCa Classic Կենսաթոշակային պլաստիկ քարտեր

AMD

2.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

2.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

2.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

2.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում /առաջին անգամ/

անվճար

2.5. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

500

2.6. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

2.7. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

2.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

2.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1 %

2.10. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

2.11. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000 ՀՀ դրամ

2.12. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

8%

2.13. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

2.14. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

3. ArCa Unistream կանխիկային պլաստիկ քարտեր

AMD / USD / EUR / RUR

3.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

3.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

3.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

3.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000

3.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

3.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

3.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

3.8 Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

3.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

3.10.Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

3.11.Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000 ՀՀ դրամ

3.12.Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

3.13. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

3.14. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

3.15. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

4. "VISA" CLASSIC չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

4.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

4.2.1 Տարեկան սպասարկման վճար ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

3.000

4.2.2. Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

10.000

4.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

4.4.1. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

3.000 ՀՀ դրամ

4.4.2. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

10.000 ՀՀ դրամ

4.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

4.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

4.7. Կցված քարտի տրամադրում

5.000

4.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

4.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

4.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

4.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

4.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

4.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

4.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

4.15. Oրական գործարքի սահմանաչափ

1.000.000 ՀՀ դրամ

4.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

4.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

4.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

4.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

4.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

4.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 ՀՀ դրամ

4.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 ՀՀ դրամ

4.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3%

4.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 ՀՀ դրամ

5. "VISA" GOLD չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

5.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

5.2. Տարեկան սպասարկման վճար

30.000

5.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

5.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

25.000 ՀՀ դրամ

5.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

5.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

5.7. Կցված քարտի տրամադրում /միայն Electron կամ Classic քարտ/

5.000

5.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

5.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

30.000

5.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

5.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

5.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

5.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

5.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

5.15. Օրական գործարքի սահմանաչափ

5.000.000 ՀՀ դրամ

5.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

5.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

5.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

5.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

5.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

5.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 ՀՀ դրամ

5.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 ՀՀ դրամ

5.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.1%

5.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 ՀՀ դրամ

6. "VISA" BUSINESS չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD, AMD/USD, AMD/EUR, Multy քարտեր

6.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

6.2. Տարեկան սպասարկման վճար

10.000

6.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

6.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000 ՀՀ դրամ

6.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

6.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

6.7. Կցված քարտի տրամադրում /”VISA" BUSINESS/

10.000

6.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

6.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

6.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

6.11. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

6.12. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

6.13. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

6.14. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

10.000.000 ՀՀ դրամ

6.15. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

6.16. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

6.17. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

6.18. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

6.19. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

6.20. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 ՀՀ դրամ

6.21. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 ՀՀ դրամ

6.22. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 ՀՀ դրամ

7. "VISA" INFINITY չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

7.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

7.2. Տարեկան սպասարկման վճար

100.000

7.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

7.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000 ՀՀ դրամ

7.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

7.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

7.7. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

7.8. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

7.9. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

7.10. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

7.11. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

7.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

7.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

20.000.000 ՀՀ դրամ

7.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

7.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

7.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

7.17. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

7.18. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

7.19. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 ՀՀ դրամ

7.20. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 ՀՀ դրամ

7.21. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 ՀՀ դրամ

8. Կանխիկ գումարի տրամադրում POS- տերմինալներից

«Յունիբանկ» ՓԲԸ քարտապաններին

պայմանագրային

այլ բանկի քարտապաններին

2%

Դեբետային քարտ  U - Teenager

Քարտապանի նկատմամբ պահանջները

  • Ֆիզկական անձ, ՀՀ ռեզիդենտ
  • Տարիքային սահմանափակում – 14 - 25 տարեկան /ներառյալ/

Ներկայացվող փաստաթղթերը

  • դիմում
  • անձնագիր
  • սոցիալական քարտ /ID քարտ/

Քարտի տեսակը

Visa Classic

Քարտի թողարկում

անվճար

Քարտի տարեկան սպասարկում

2000 ՀՀ դրամ

Չնվազող մնացորդ

0

Քարտի վերաթողարկում (մաշված/տեխնիկական անսարքություն/PIN ծածկագրի կորուստ/քարտի կորուստ)

2000 AMD

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում

10 000 ՀՀ դրամ

Կանխիկի տրամադրում

Բանկի կանխիկացման կետերում

լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

0%

1%

1.3%

Գործարքներ առևտրային կետերում

0%

Oրական գործարքի սահմանաչափ

1 000 000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36%

"SMS-բանկինգ" ծառայություն

անվճար

Քարտի գործողության ժամկետ

3 տարի


***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:

Վերադառնալ ցանկին