Բանկային քարտեր

Բանկային քարտեր

 • ArCa քարտերի սակագներ

   

  Arca Classic

  Arca Classic Կենսաթոշակային

  Arca Unistream AMD/USD/EUR/RUR

  Քարտի տրամադրում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  Տարեկան սպասարկման վճար

  2,000

  անվճար

  անվճար

  Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

  -

  -

  -

  Չնվազող մնացորդ

  չի սահմանվում

  չի սահմանվում

  չի սահմանվում

  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

  2,000

  500

  3,000

  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

  -

  -

  -

  Ամսական քաղվածքի տրամադրում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  Կցված քարտի տրամադրում

  -

  -

  -

  Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

  2,000

  -

  -

  Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

  -

  -

  -

  Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

  0

  0

  0

  Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

  0.30%

  0%

  0%

  Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

  1%

  1%

  1%

  Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

  1%

  1%

  1%

  Գործարքներ առևտրային կետերում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

  300,000

  300,000

  300,000

  Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

  0.50%

  -

  0.50%

  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

  0%

  8%

  0%

  Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

  36%

  36%

  36%

  Քարտի գործողության ժամկետը

  2 տարի

  2 տարի

  2 տարի

  Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

  -

  -

  -

  Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

  -

  -

  -

  Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

  -

  -

  -

  Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

  -

  -

  -

  Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

  -

  -

  -

 • Visa քարտերի սակագներ

    Visa classic Visa Gold Visa Business Visa Infinite
  Քարտի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար
  Տարեկան սպասարկման վճար 3,000 15,000 10,000 100,000
  Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար 10,000 - - -
  Չնվազող մնացորդ չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում
  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում 3,000 10,000 10,000 100,000
  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար 10000 - - -
  Ամսական քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար
  Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար անվճար
  Կցված քարտի տրամադրում   5,000 10,000  
  Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար 3,000 15,000    
  Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) 10,000 10,000 10,000 10,000
  Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար 0 0 0 0
  Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում 0% 0% 0% 0%
  Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում 1% 1% 1% 1%
  Այլ բանկի կանխիկացման կետերում 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
  Գործարքներ առևտրային կետերում անվճար անվճար անվճար անվճար
  Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) 1,000,000 5,000,000 1,500,000 20,000,000
  Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0% 0% 0% 0%
  Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար 36% 36% 36% 36%
  Քարտի գործողության ժամկետը 3 տարի 3 տարի 3 տարի 3 տարի
  Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում 125,000 125,000 125,000 125,000
  Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում 15,000 15,000 15,000 15,000
  Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 10,000 10,000 10,000 10,000
  Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում / 0.30% 0.10%    
  Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) 5,000 5,000 5,000 5,000
 • MasterCard քարտերի սակագներ

  MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard World
  Քարտի տրամադրում անվճար անվճար անվճար
  Տարեկան սպասարկման վճար 3,000 15,000 100,000
  Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար 10,000 - -
  Չնվազող մնացորդ չի սահմանվում չի սահմանվում չի սահմանվում
  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում 3,000 10,000 100,000
  Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար 10000 - -
  Ամսական քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար
  Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում անվճար անվճար անվճար
  Կցված քարտի տրամադրում 5,000
  Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար 3,000 15,000
  Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) 10,000 10,000 10,000
  Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար 0 0 0
  Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում 0% 0% 0%
  Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում 1% 1% 1%
  Այլ բանկի կանխիկացման կետերում 1.30% 1.30% 1.30%
  Գործարքներ առևտրային կետերում անվճար անվճար անվճար
  Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) 1,000,000 5,000,000 20,000,000
  Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում 0.50% 0.50% 0.50%
  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք 0% 0% 0%
  Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար 36% 36% 36%
  Քարտի գործողության ժամկետը 3 տարի 3 տարի 3 տարի
  Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում 125,000 125,000 125,000
  Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում 15,000 15,000 15,000
  Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 10,000 10,000 10,000
  Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում / 0.30% 0.10%
  Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) 5,000 5,000 5,000


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 14/05/2020 14:07