Mastercard միջազգային վճարային քարտեր

Mastercard միջազգային վճարային քարտեր

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Mastercard Standard

Քարտի տրամադրում

4.000

4.000

10.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

4.000

4.000

10.000

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000

3.000

10.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

10.000

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

3.000

3.000

10,000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

0

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

0%

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

2.5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

2.5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

2.5 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0,3%

0,3%

0,3%

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%

Mastercard Gold

Քարտի տրամադրում

18.000

18.000

50.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

18.000

18.000

50.000

Չնվազող մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000

10.000

50.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

5.000

5.000

50.000

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

15.000

15.000

50.000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

0

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

0%

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

6 մլն ՀՀ դրամ

/15 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0,1%

0,1%

0,1%

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%

Mastercard World

Քարտի տրամադրում

100.000

100.000

100.000

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

100.000

100.000

100.000

Չնվազող մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000

100.000

100.000

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

100.000

100.000

100.000

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում)

10.000*

10.000*

10.000*

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

10.000

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

0

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3%

0.3%

3%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

3%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

1,3%

3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

0,5%, min 50 ՀՀ դրամ

3%

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

20 մլն ՀՀ դրամ

/20 գործարք/

20 մլն ՀՀ դրամ

/20 գործարք/

20 մլն ՀՀ դրամ

/20 գործարք/

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0,5%

0,5%

0,5%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

3 տարի

3 տարի

Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

125.000

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

15.000

15.000

Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

125.000

125.000

125.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0%

0%

0%

Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000

5.000

5.000

Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)

1%

1%

1%Mastercard Standard AMD կենսաթոշակային

Քարտի տրամադրում

Անվճար

Տարեկան սպասարկման վճար

Անվճար

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

Անվճար (առավելագույնը 3 անգամ)

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

0,5%

Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1,3%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում

չի տրամադրվում

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

2.5 մլն ՀՀ դրամ/15 գործարք/

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

2%

Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

Քարտը կորցնելու դեպքում շտապ վերաթողարկում և առաքում արտասահման

125.000

Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

Անվճար


* Գանձվում է յուրաքանչյուր տարի ընթացիկ տարվա սկզբում


Արխիվ 30.01.2024
Արխիվ 28.11.2023
Արխիվ 25.09.2023
Արխիվ 01.08.2023
Արխիվ 05.06.2023
Արխիվ 13.09.2022
Արխիվ 01.08.2022
Արխիվ 11.07.2022

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/01/2024 15:20