ArCa վճարային քարտեր

ArCa վճարային քարտեր

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

ArCa Classic

Քարտի տրամադրում

չի տրամադրվում

չի տրամադրվում

Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած)

2500

2500

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

չի տրամադրվում

չի տրամադրվում

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

-------

-------

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

------

------

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

-------

-------

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3%

0.3%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

1%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում բանկի կախիկացման կետերում

------

------

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

300.000 ՀՀ դրամ

300.000 ՀՀ դրամ

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

------

------

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

0%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

2 տարի

Unistream դրամական փոխանցման միջոցով գումարի փոխանցում քարտին

--------

--------

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

--------

--------

ArCa Classic Կենսաթոշակային

Քարտի տրամադրում

չի տրամադրվում

չի տրամադրվում

Տարեկան սպասարկման վճար

Անվճար

Անվճար

Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

չի սահմանվում

Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

չի տրամադրվում

չի տրամադրվում

Ամսական քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Կցված քարտի տրամադրում

-------

-------

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

------

------

Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

-------

-------

Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

0

0

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

0%

Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում

0.5%

0.5%

Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում բանկի կախիկացման կետերում

------

------

Գործարքներ առևտրային կետերում

Անվճար

Անվճար

Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ)

300.000 ՀՀ դրամ

300.000 ՀՀ դրամ

Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

------

------

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

2%

2%

Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36% տարեկան

36% տարեկան

Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

2 տարի

Unistream դրամական փոխանցման միջոցով գումարի փոխանցում քարտին

--------

--------

Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

--------

--------Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/01/2024 15:13