Փոփոխություն Յունիբանկի ավանդատեսակներում 17.02.2023թ.-ից

Փոփոխություն Յունիբանկի ավանդատեսակներում 17.02.2023թ.-ից
16.02.2023 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի 08.02.2023թ.-ի որոշման համաձայն՝  17.02.2023թ.-ից  
ուժը կորցրած կճանաչվի «Ներդրումային» ավանդատեսակը, իսկ «Դասական», «Կուտակային» և «Prive»  ավանդատեսակների  պայմաններում կկատարվեն փոփոխություններ՝  համաձայն կից հավելվածների.
 

Տեղեկատվական ամփոփագիր
«Դասական» ավանդի հիմնական պայմանները

Ավանդի ներդրման արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ Դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

100,000

1000

1000

20,000

Ավանդի ներդրման ժամկետը

Տոկոսների վճարման կարգը

Տարեկան տոկոսադրույք

30-90 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

5.25%

-

-

-

ժամկետի վերջում

5.5%

-

-

-

91 – 180 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

7.5%

0.25%

-

0.5%

ժամկետի վերջում

8%

0.25%

-

1.5%

181 – 365  օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

9%

2.25%

-

0.5%

ժամկետի վերջում

9.25%

2.5%

-

1.5%

366 – 549 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

9.5%

3%

1.3%

3.5%

ժամկետի վերջում

9.7%

3.25%

1.6%

4%

550 – 730 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

10%

3.25%

1.7%

4.5%

ժամկետի վերջում

10.2%

3.5%

2%

5%

Ավանդի առավելագույն գումարը

100,000,000* AMD

300,000 * USD

300,000 * EUR

20,000,000* RUR

*Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

Ժամկետային ավանդ, որը նախատեսված է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ավանդատուի ցանկությամբ` ժամկետի վերջում կամ ամենամսյա, ավանդատուի բանկային հաշվին կամ քարտային հաշվին:

Տոկոսների կապիտալացում չի իրականացվում:

Բոլոր ավանդատուներին տրամադրվում է նվեր` UNIPAY կոմունալ վճարումների միասնական համակարգի քարտ, իրավաբանական անձանց` «Ինտերնետ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ:


Տեղեկատվական ամփոփագիր
«Կուտակային» ավանդի հիմնական պայմանները

Ավանդի ներդրման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

50,000

1000

1000

Ավանդի ներդրման ժամկետ

Տոկոսների վճարման կարգը

Տարեկան տոկոսադրույք

181-365 օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

8.75%

1.75%

-

Ժամկետի վերջում

9%

2%

-

366 – 549

օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

9%

2.5%

1.2%

Ժամկետի վերջում

9.25%

2.75%

1.5%

550 – 730

օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

9.5%

2.75%

1.5%

Ժամկետի վերջում

9.7%

3%

1.6%

Ավանդի առավելագույն գումար

100,000,000*

AMD

300,000* USD

300,000* EUR

* Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային:

Ժամկետային ավանդ,որը նախատեսված է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ամենամսյա հիմունքներով, ավանդատուի բանկային կամ քարտային հաշվին, հնարավոր է նաև իրականացնել տոկոսների կապիտալացում:

Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման`ավանդի գործողության ողջ ընթացքում:

Ավանդի արժույթի փոխարկում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:

Բոլոր ավանդատուներին տրամադրվում է նվեր` UNIPAY կոմունալ վճարումների միասնական համակարգի քարտ, իրավաբանական անձանց` «Ինտերնետ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ:


Տեղեկատվական ամփոփագիր
«Prive» ավանդի հիմնական պայմանները

Ավանդի ներդրման արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ Դոլար

Եվրո

ՌԴ ռուբլի

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

20.000.000

50.000

50.000

3.000.000

Ավանդի ներդրման ժամկետը

Տոկոսների վճարման կարգը

Տարեկան տոկոսադրույք

30-90 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

5.25%

-

-

-

ժամկետի վերջում

5.5%

-

-

-

91 – 180 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

7.5%

0.25%

-

0.5%

ժամկետի վերջում

8%

0.25%

-

1.5%

181 – 365  օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

9%

2.25%

-

0.5%

ժամկետի վերջում

9.25%

2.5%

-

1.5%

366 – 549 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

9.5%

3%

1.3%

3.5%

ժամկետի վերջում

9.7%

3.25%

1.3%

4%

550 – 730 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/

Բանկային հաշիվ

10%

3.25%

1.7%

4.5%

ժամկետի վերջում

10.2%

3.5%

2%

5%

Ավանդի առավելագույն գումարը

100,000,000* AMD

300,000 * USD

300,000 * EUR

20,000,000* RUR

*Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:


Բանկի ավանդների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք կայքի «Ավանդներ» բաժինը:

Յունիբանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
Տեղեկատու կենտրոն՝ + 374 10 59 55 55

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ