Փոփոխություններ Յունիբանկի սակագներում 25.09.2023թ.-ից

Փոփոխություններ Յունիբանկի սակագներում 25.09.2023թ.-ից
11.09.2023 «Յունիբանկ» ԲԲԸ Վարչության 06.09.2023թ.որոշման համաձայն, բանկի սակագներում 25.09.2023.-ից կկատարվեն հետևյալ փոփոխությունները.    
  • Եվրոյով (OUR եղանակով) իրականացվող SWIFT փոխանցման համար ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար միջնորդավճարները կսահմանվեն 7.000 ՀՀ դրամ, իսկ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար՝ 0.2% նվազագույնը 7.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 70.000 ՀՀ դրամ:
  • Ռուբլով (OUR եղանակով) իրականացվող SWIFT փոխանցման համար ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար միջնորդավճարները կսահմանվեն 3.000 ՀՀ դրամ, իսկ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար՝ 0.2%, նվազագույնը 7.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 70.000 ՀՀ դրամ: 
  • Այլ արժույթներով (OUR եղանակով) իրականացվող SWIFT փոխանցման համար՝ CHF արժույթը կհեռացվիլ, իսկ GBP հաշիվներից միջնորդավճարները ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար կսահմանվի 0.2 % նվազագույնը 15.000 ՀՀ դրամ: 
  • ՀՀ դրամով (OUR եղանակով) իրականացվող SWIFT փոխանցման համար՝ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար միջնորդավճարները կսահմանվեն 3.000 ՀՀ դրամ, իսկ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար՝ 0.2% նվազագույնը 7.000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 70.000 ՀՀ դրամ:
  • Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց USD, EUR, RUB հաշիվներից կանխիկի տրամադրման համար, ինչպես նաև քարտից կանխիկացման համար միջնորդավճարը կսահմանվի 1%:  
  • Կչեղարկվի հաշվին ռուբլով կանխիկի մուտքագրման համար սահմանված 2% միջնորդավճարը:
  • Վճարային քարտերի տարեկան սպասարկման համար սահմանված միջնորդավճարը կգանձվի քարտի սպասարկման երկրորդ տարվանից, իսկ առաջին տարվա համար կսահմանվի միջնորդավճար քարտի թողարկման համար՝ նույն չափով:
  • Ցպահանջ ավանդներից միջոցների ելքագրման դեպքում կհաշվարկի 0.1% տոկոսադրույք:
Բանկում գործող սակագների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք կայքի «Սակագներ» բաժինը:

Յունիբանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
Տեղեկատու կենտրոն՝ +374 10 59 55 55

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ