Հիփոթեքային վարկ

Արտոնյալ հիփոթեք

Այլ բանկերում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման համար

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

100,000,000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

11.95%

ԺԱՄԿԵՏ

Մինչև 240 ամիսՅունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

*ՅՀՏ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաշվարկային տոկոսադրույք - ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 181 օրից մինչև 1 տարեկան ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույք, որը ենաթակա է ճշգրտման տարեկան 2 անգամ անգամ` մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի (ՅՀՏ) մեթոդաբանություն:Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 20/11/2023 12:59