Կանոնադրական կապիտալի փոփոխության մասին տեղեկատվություն«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն 30.11.2021թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 18.01.2017թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 16.12.2016թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 30.08.2016թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 26.04.2016թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ՓԲԸ բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 18.03.2010թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ՓԲԸ բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 21.10.2013թ.

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից 26.12.2015թ.