Քաղաքացիական օրենսգիրք

Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

28 հուլիսի 1998թ.
ՀՕ-239


07.02.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.03.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
05.12.2000 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887 հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին
20.03.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
03.04.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
03.04.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
27.07.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
06.11.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
04.12.2001 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
07.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
20.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
29.05.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
26.06.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
25.09.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
26.12.2002 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
31.03.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
08.10.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.12.2003 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
11.05.2004 ՀՀ քաղաքացիական oրենuգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
11.06.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
24.11.2004 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
20.05.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
07.07.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
04.10.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
11.11.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
15.11.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
15.12.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
16.12.2005 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
20.03.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
23.05.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
15.06.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
27.11.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
25.12.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
25.12.2006 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
21.02.2007 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
09.04.2007 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
26.05.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
10.06.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
17.06.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
22.10.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
26.12.2008 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
16.09.2009 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
08.04.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
29.04.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
18.05.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
18.05.2010 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին