Լրացնել Ձեր գրասենյակ բանկային մասնագետի այցելության հայտը` բիզնես վարկավորման համար

Լրացնել Ձեր գրասենյակ բանկային մասնագետի այցելության հայտը` բիզնես վարկավորման համար

Ծառայությունը մատուցվում է անհատ ձեռներեցներին և իրավաբանական անձանց` անվճար: Աստղանիշով* նշված բոլոր դաշտերը պարտադիր պետք է լրացնել:

Ստացված հաղորդագրությունների մշակումը կատարվում է աշխատանքային օրերին ժամը 09:00-ից մինչեւ 18:00-ը: Գոյություն չունեցող հեռախոսահամար պարունակող հարցումները քննարկման ենթակա չեն: