Ավտովարկ


Վարկավորման ենթակա ավտոմեքենաների մակնիշները և արտադրության տարեթվերը

Ավտոմեքենայի մակշնիը

Արտադրության տարեթիվը

Mercedes

սկսած 2010թ.

BMW

սկսած 2010թ.

Lexus

սկսած 2010թ.

Mitsubishi

սկսած 2010թ.

AUDI

սկսած 2010թ.

Volkswagen

սկսած 2010թ.

Porsche

սկսած 2010թ.

Range Rover

սկսած 2010թ.

Toyota

սկսած 2010թ.

Nissan

սկսած 2012թ.

Infinity

սկսած 2010թ.

Mazda

սկսած 2012թ.

Suzuki

սկսած 2012թ.

Hyundai

սկսած 2012թ.

Kia

սկսած 2012թ.

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

1 աշխատանքային օր, ավտոմեքենայի փաստացի առկայության դեպքում


Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ավտովարկի ժամանակ ներկայացվող փաստաթղթերը`

1.Դիմում /սահմանված ձեւով/

2.Անձնագիր /պատճեն/

3. Սոց.քարտ /պատճեն/

4.Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ նշված է զբաղեցրած պաշտոնը,

ամսական աշխատավարձի չափը եւ/կամ եկամուտների հայտարարագիր

/սահմանված ձեւով/

5. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Վերադառնալ ցանկին