Բնակարան Երիտասարդներին

"Բնակարան Երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ"-ի ծրագրի շրջանակներում առաջնային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

24,000,000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

7,5%

ԺԱՄԿԵՏ

Մինչև 180 ամիս
Վերադառնալ ցանկին