Ակրեդիտիվ և երաշխիքներ

Ակրեդիտիվ և երաշխիքներ

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

1. Երաշխիքների տրամադրում և սպասարկում

Բանկային երաշխիքի (բացառությամբ` դրամական միջոցների գրավով ապահովված երաշխիքի) ստացման դիմում-հայտի ուսումնասիրություն

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000⁠

Մինչև 361 օր ժամկետով երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար` գանձվում է երաշխիքի տրամադրման պահին*

դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

0.2% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ

անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

0.35% անգամ երաշխիքի ժամկետը ամիսներով, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

361 և ավել օր ժամկետով երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար ` գանձվում է երաշխիքի տրամադրման պահին

դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

1-2% min 15,000 ՀՀ դրամ

անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% min 15,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի թողարկման միանվագ վճար

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Վճարում երաշխիքի պահանջի դիմաց*

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի չեղյալ համարում

-

-

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2. Միջազգային երաշխիքով գործառնություններ

Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում առանց այլ բանկի հաստատման

դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1 %, min 50,000

Տարեկան 1 %, min 50,000

Տարեկան 1 %, min 50,000

Տարեկան 1 %, min 50,000

Միանվագ 0.3% յուրաքանչյուր 3 ամսվա համար, min 150.000

Միանվագ 0.3% յուրաքանչյուր 3 ամսվա համար, min 150.000

անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Տարեկան 3-4%, min 25,000

Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

20,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

20,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

20,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

20,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

60,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

60,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

Վճարում երաշխիքի պահանջի դիմաց

0,5%, min 50.000

0,5%, min 50.000

0,5%, min 50.000

0,5%, min 50.000

1%, min 150.000

1%, min 150.000

Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքով ապահովված երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կողմից հաստատումով

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

Այլ բանկերի կողմից հաճախորդի օգտին թողարկված երաշխիքի սպասարկում

Երաշխիքի/փոփոխության ծանուցում

25.000

25.000

25.000

25.000

60.000

60.000

Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի դիմումի կազմում

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

100.000

3. Ակրեդիտիվով գործառնություններ

Ներմուծման ակրեդիտիվ

Ակրեդիտիվի նախնական հաստատում

30.000

30.000

30.000

30.000

Դիտարկվում է անհատական

Դիտարկվում է անհատական

Ակրեդիտիվի թողարկում

Դրամական միջոցների ծածկույթով

0,1 % min 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

0,1 % min 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

0,1 % min 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

0,1 % min 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

Միանվագ 0.3% յուրաքանչյուր 3 ամսվա համար, min 120.000

Միանվագ 0.3% յուրաքանչյուր 3 ամսվա համար, min 120.000

այլ ապահովվածությամբ

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Դիտարկվում է անհատական

Դիտարկվում է անհատական

Ակրեդիտիվի պայմանների ընդունում և ստուգում

Առանց տարաձայնությունների

25.000

25.000

25.000

25.000

60.000

60.000

Տարաձայնությունների առկայության դեպքում

35.000

35.000

35.000

35.000

90.000

90.000

Ակրեդիտիվի վճարում փաստաթղթերի ներկայացմամբ կամ հետաձգված վճարման ժամկետով

Ակրեդիտիվի ծածկույթի առկայության դեպքում

0.1% min 10.000 max 50.000 ՀՀ դրամ

0.1% min 10.000 max 50.000 ՀՀ դրամ

0.1% min 10.000 max 50.000 ՀՀ դրամ

0.1% min 10.000 max 50.000 ՀՀ դրամ

0.1% min 100.000 max 300.000 ՀՀ դրամ

0.1% min 100.000 max 300.000 ՀՀ դրամ

Առանց ծածկույթի ակրեդիտիվի դեպքում (վճարման պահից ամեն լրիվ կամ թերի 30 օրվա) համար

0.25% min 30.000 max 450.000 ՀՀ դրամ

0.25% min 30.000 max 450.000 ՀՀ դրամ

0.25% min 30.000 max 450.000 ՀՀ դրամ

0.25% min 30.000 max 450.000 ՀՀ դրամ

-

-

Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում

30.000

30.000

30.000

30.000

60.000

60.000

Ակրեդիտիվի հետկանչում

30.000

30.000

30.000

30.000

100.000

100.000

Արտահանման ակրեդիտիվի գործառնություններ

Ակրեդիտիվի հաստատում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

Ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

100.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

100.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

Ակրեդիտիվի վերաբերյալ ծանուցում /այդ թվում` յուրաքանչյուր փոփոխության մասին/

10.000

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

Ակրեդիտիվի փոխանցում

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ

0,3%, min 120.000

0,3%, min 120.000

Առք ու վաճառքի գործարքի վճարման ապահովման ակրեդիտիվ ծառայություն

Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարք

0.15% min 15.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 15.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 15.000 ՀՀ դրամ

0.15% min 15.000 ՀՀ դրամ

0.5%, min 150.000

0.5%, min 150.000

Շարժական գույքի առուվաճառքի գործարք

0.15%, min 20.000

0.15%, min 20.000

0.15%, min 20.000

0.15%, min 20.000

0.5%, min 150.000

0.5%, min 150.000

Ակրեդիտիվի նախնական հաստատում

-

-

-

-

100.000

100.000


*Պարտավորությունները մինչև երաշխիքի ժամկետի ավարտը կատարելու դեպքում գանձված միջնորդավճարը ենթակա չէ վերահաշվարկի:

Արխիվ 19.04.2023
Արխիվ 01.11.2022
Արխիվ 25.12.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 19/04/2023 09:55