ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆՍպասարկման արտոնյալ պայմաններ Յունիբանկի բաժնետերերի համար


Յունիբանկի բոլոր տիպի բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար սպասարկման արտոնյալ պայմանները՝
  • 25% զեղչ Բանկի կողմից մատուցվող բոլոր ծառայությունների սակագների համար
  • Ավանդների ստանդարտ տոկոսադրույք գումարած 0.5 տ.կ., ընդ որում բաժնետիրոջ ավանդների հանրագումարը չպետք է գերազանցի վերջինիս բաժնետոմսերի գումարի 10-ապատիկը
  • Վարկերի ստանդարտ տոկոսադրույք հանած 0.5 տ.կ.