Բաժնետոմսերի մասինՍպասարկման արտոնյալ պայմաններ բանկի մինորիտար բաժնետերերի համար


  • ավանդների ձևակերպում ցանկացած ավանդային գործիքով` անվանական տոկոսադրույք +0.5% տոկոսադրույքով, ընդորում ավանդների ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 50 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը
  • թվով մեկ սպառողական վարկի ստացում` անվանական տոկոսադրույք -1% տոկոսադրույքով, առանց կոմիսիոն վճարների գանձման, ընդորում գրավով չապահովված վարկի գումարը չպետք է գերազանցի 2 մլն ՀՀ դրամը
  • թվով մեկ հիփոթեքային վարկի ստացում`անվանական տոկոսադրույք -1% տոկոսադրույքով, առանց կոմիսիոն վճարների գանձման
  • թվով 10 միջազգային փոխանցումների իրականացում առանց կոմիսիոն վճարների գանձման