Պարտատոմսի գնի որոշման բանաձև

Տեղաբաշխման ընթացքում և տեղաբաշխումից հետո պարտատոմսի գինը որոշվելու է հետևյալ բանաձևով.

DP – Պարտատոմսի գինն է.

DSN – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

DCC – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

f- արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (f=4 եռամսյակային վճարումների դեպքում)

N – գործարքի կատարման օրվանից հետո արժեկտրոնների մնացած վճարումների քանակն է:

Y- մինչ մարում եկամտաբերությունն է

C- տարեկան արժեկտրոնն է 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց:

Գործարքի ամսաթիվ Պարտատոմսի գին
08.04.2016 100.00
09.04.2016 100.02
10.04.2016 100.04
11.04.2016 100.07
12.04.2016 100.09
13.04.2016 100.11
14.04.2016 100.13
15.04.2016 100.15
16.04.2016 100.18
17.04.2016 100.20
18.04.2016 100.22
19.04.2016 100.24
20.04.2016 100.26
21.04.2016 100.29
22.04.2016 100.31
23.04.2016 100.33
24.04.2016 100.35
25.04.2016 100.37
26.04.2016 100.40
27.04.2016 100.42
28.04.2016 100.44
29.04.2016 100.46
30.04.2016 100.49
01.05.2016 100.51
02.05.2016 100.53
03.05.2016 100.55
04.05.2016 100.57
05.05.2016 100.60
06.05.2016 100.62
07.05.2016 100.64
08.05.2016 100.66
09.05.2016 100.68
10.05.2016 100.71
11.05.2016 100.73
12.05.2016 100.75
13.05.2016 100.77
14.05.2016 100.80
15.05.2016 100.82
16.05.2016 100.84
17.05.2016 100.86
18.05.2016 100.88
19.05.2016 100.91
20.05.2016 100.93
21.05.2016 100.95
22.05.2016 100.97
23.05.2016 101.00
24.05.2016 101.02
25.05.2016 101.04
26.05.2016 101.06
27.05.2016 101.08
28.05.2016 101.11
29.05.2016 101.13
30.05.2016 101.15
31.05.2016 101.17
01.06.2016 101.17
02.06.2016 101.20
03.06.2016 101.22
04.06.2016 101.24
05.06.2016 101.26
06.06.2016 101.28
07.06.2016 101.31
08.06.2016 101.33
09.06.2016 101.35
10.06.2016 101.37
11.06.2016 101.40
12.06.2016 101.42
13.06.2016 101.44
14.06.2016 101.46