Պարտատոմսի գնի որոշման բանաձև

Տեղաբաշխման ընթացքում և տեղաբաշխումից հետո պարտատոմսի գինը որոշվելու է հետևյալ բանաձևով.

DP – Պարտատոմսի գինն է.

DSN – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

DCC – գործարքին նախորդող արժեկտրոնի վճարման օրից մինչև գործարքի հաջորդող արժեկտրոնի վճարման օրերի քանակն է համապատասխան պայմանականության դեպքում:

f- արժեկտրոնի վճարման հաճախականությունն է (f=4 եռամսյակային վճարումների դեպքում)

N – գործարքի կատարման օրվանից հետո արժեկտրոնների մնացած վճարումների քանակն է:

Y- մինչ մարում եկամտաբերությունն է

C- տարեկան արժեկտրոնն է 100 միավոր անվանական արժեքի դիմաց:


Գործող բանաձևի հաշվարկի օրինակ
13.02.2018 100.00
14.02.2018 100.03
15.02.2018 100.05
16.02.2018 100.08
17.02.2018 100.11
18.02.2018 100.14
19.02.2018 100.16
20.02.2018 100.19
21.02.2018 100.22
22.02.2018 100.25
23.02.2018 100.27
24.02.2018 100.30
25.02.2018 100.33
26.02.2018 100.36
27.02.2018 100.38
28.02.2018 100.41
01.03.2018 100.50
02.03.2018 100.52
03.03.2018 100.55
04.03.2018 100.58
05.03.2018 100.61
06.03.2018 100.63
07.03.2018 100.66
08.03.2018 100.69
09.03.2018 100.72
10.03.2018 100.74
11.03.2018 100.77
12.03.2018 100.80
13.03.2018 100.83
14.03.2018 100.85
15.03.2018 100.88
16.03.2018 100.91
17.03.2018 100.94
18.03.2018 100.96
19.03.2018 100.99
20.03.2018 101.02
21.03.2018 101.05
22.03.2018 101.08