Հայտարարություն


2015թ. հունիսի 1-ին, ժամը 12:00-ին, «Յունիբանկ» ՓԲԸ-ի ք. Երևան, Չարենցի 12-53 հասցեում գտնվող Բանկի գլխամասային գրասենյակում գումարվելու է Բանկի բաժնետիրոջ 2014թ. տարեկան ընդհանուր ժողովը: