Հայտարարություն


2016 թվականի ապրիլի 26-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`
  • Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ,
  • Ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ,
  • «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ ներքին իրավական ակտի նախագիծ:


Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի նիստի արձանագրությունից
Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ
Կանոնադրության փոփոխության նախագիծ