Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2016 թվականի օգոստոսի 30-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`

  • Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ,
  • Ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
  • Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ և Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:


«Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նիստի արձանագրությունից

Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ և Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հարգելի բաժնետերեր, հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 298/