«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին գումարվելու է «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին), հետևյալ օրակարգով՝

1. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:

2. Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտին «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. հոկտեմբերի 24-ի դրությամբ, «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկ`

  • Ժողովի գումարման մասին ծանուցում:

  • Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

  • Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 10.11.2022թ., ժամը 14:05:

Քաղվածք Բանկի Խորհրդի նիստի արձանագրությունից
Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ