«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2023 թվականի մարտի 31-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին), հետևյալ օրակարգով՝
 
1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արտեմ Կոնստանդյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևը սահմանելու հարցը:
 
Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2023թ. մարտի 14-ի դրությամբ, «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկ`
 
- Ժողովի գումարման մասին ծանուցում:
- Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:
- Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:
 
Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 31.03.2023թ., ժամը 14:05:

Քաղվածք Բանկի Խորհրդի նիստի արձանագրությունից
Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ