Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`

  • Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ
  • Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ
  • Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն
  • «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ նախագիծ


Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նիստի արձանագրությունից

Կանոնադրության փոփոխության նախագիծ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ նախագիծ

Հարգելի բաժնետերեր,
հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 298/: