Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2017 թվականի հունվարի 18-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`

  • Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ
  • Շահագրգիռ ներդրողներին հասանելի փաստաթուղթ
  • Բանկի կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ
  • Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման վերաբերյալ տեղեկատվություն


Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նիստի արձանագրությունից

Շահագրգիռ ներդրողներին հասանելի փաստաթուղթ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ

Հարգելի բաժնետերեր,
հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 298/: