Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն 25.03.2020թ.

2020 թվականի մարտի 25-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով, հետևյալ օրակարգով.

  1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում:

1.1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով հայտարարված արտոնյալ բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանում:

1.2.«Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում տեղաբաշխման բաց բաժանորդագրության միջոցով տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:


«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`

1. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:

2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ:

3. Ժողովի որոշման նախագիծ:

Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ, Ժողովի որոշման նախագիծ:

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նիստի արձանագրությունից

«Յունիբանկ» ԲԲԸ Հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրություն

Հարգելի բաժնետերեր,
հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 302/: