Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն 08.10.2020թ.

«Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ին հրավիրում է Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով հետևյալ օրակարգով՝

  1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում:

  2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը`

  • 29.06.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման փոփոխությունների նախագիծ:

  • Քվեաթերթիկ` 13.11.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

  • Ժողովի որոշման նախագիծ:

Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի նիստի արձանագրությունից

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման փոփոխությունների նախագիծ
Проект изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 29.06.2020г.

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման նախագիծ

Հարգելի բաժնետերեր,
հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 302/: