Հայտարարություն կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերադարձման հետ կապված իրականացվող գործողությունների մասին

Հայտարարություն կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերադարձման հետ կապված իրականացվող գործողությունների մասին
31.08.2021 Հարգելի հաճախորդներ,
տեղեկացնում ենք, որ համաձայն «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքով վարկի վաղաժամկետ մարման ժամանակ կրեդիտավորման պայմանագրերով սահմանված և վճարված միանվագ և պարբերական միջնորդավճարները ենթակա են համամասնորեն նվազեցման և հետ վերադարձման հաճախորդներին:

Օրենքի պահանջների սահուն իրականացումն ապահովելու համար ներկա պահին «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում ընթանում է ներքին իրավական կարգերի և գործընթացների վերանայում, որոնց ավարտին կտրամադրվի ամբողջական տեղեկություն վերադարձվելիք գումարների և ժամկետների մասով:
 
Յունիբանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
Տեղեկատու կենտրոն՝ + 374 10 59 55 55

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ