Բիզնես վարկի նախնական հայտ

Վարկերը նախատեսված են անհատ ձեռներեցների եւ իրավաբանական անձանց համար: * նշված բոլոր դաշտերը պարտադիր պետք է լրացնել:
Ստացված հաղորդագրությունների մշակումը կատարվում է աշխատանքային օրերին ժամը 09:00-ից մինչեւ 18:00-ը: Գոյություն չունեցող հեռախոսահամար պարունակող հարցումները քննարկման ենթակա չեն: