Վարկային գիծ «U - Unicard»

Վարկային գիծ «U - Unicard»

Վարկային գիծ “U - Unicard”

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակներ

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

- գործող դասակարգման բացակայություն

- գործող ժամկետանցի բացակայություն

- Տարիքային սահմանափակում 21-ից 65 տարեկան ներառյալ

Ներկայացվող փաստաթղթեր

  • դիմում
  • անձնագիր /ID քարտ/
  • սոցիալական քարտ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի նվազագույն գումար

500,000

Վարկի առավելագույն գումար

1,000,000

Վարկային գծի գումարը

Գումարը հաշվարկվում է գործող սքորինգային համակարգով

Տարեկան տոկոսադրույքը

17.9% տարեկան` օգտագործված մասի նկատմամբ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

21.01%

Վարկային գծի ժամկետը

36 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ

Առաջին ամսվա սպասարկման վճար

նախատեսվում է առաջին ամսվա սպասարկման վճար տրամադրվող գումարի 3% - ի չափով

Վարկային գծի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ` բանկային քարտի միջոցով:

Քարտի տեսակը

MasterCard Standart

Քարտի տարեկան սպասարկման վճարը

անվճար

Կանխիկացման միջնորդավճարը

0.5 %

Երկարաձգման պայմանը

նախատեսվում է առաջին ամսվա սպասարկման վճար տրամադրվող գումարի 3% - ի չափով

Քարտի սպասարկման հետ կապված այլ ծառայությունները

Համաձայն Բանկում գործող սակագների

Մարման կարգը

Քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 5%-ի չափով դրամական միջոցների մուտք մինչև ամսվա վերջին օրը (դրական շրջանառության ապահովում), տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս, հիմնական գումարի մարումը ժամկետի վերջում:

Համապատասխան շրջանառությունը 2 ամիս չկատարելու դեպքում վարկային գիծը կհամարվի ժամկետանց և կստանա համապատասխան ռիսկի դաս

Վարկային գծի վաղաժամկետ մարումը` առանց սահմանափակումների:

Ուշադրություն ` տոկոսագումարների եւ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում : Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Տույժերը

վարկային գծի մարման կարգի յուրաքանչյուր խախտման դեպքում գանձվում է տույժ չմուտքագրված գումարի 4%-ի չափով միանվագ:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 17/06/2022 10:16