Բանկային հաշվիների հեռակա կարգով սպասարկում


«Յունիբանկ»-ն իր հաճախորդներին ընձեռում է բանկային սպասարկման հնարավորություն հեռակա կարգով` հեռախոսակապի միջոցով: Հաճախորդները կարող են զանգահարել բանկի հեռախոսակապի կենտրոն` 59 55 55 հեռախոսահամարով, եւ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն իրենց բանկային հաշվի վերաբերյալ: Այս ծառայությունից օգտվելու համար հաճախորդը պետք է այցելի «Յունիբանկ»-ի 37 մասնաճյուղերից մեկը, ստորագրի համապատասխան պայմանագիրը եւ ստանա հաճախորդի գաղտնաբառը:
Բանկն ապահովում է տրամադրվող տեղեկատվության պաշտպանվածությունն ու գաղտնիությունը: