Բանկային հաշվիների հեռակա կարգով սպասարկում


«Յունիբանկ»-ն իր հաճախորդներին ընձեռում է բանկային սպասարկման հնարավորություն հեռակա կարգով` հեռախոսակապի միջոցով: Հաճախորդները կարող են զանգահարել բանկի հեռախոսակապի կենտրոն` +374 10 59 55 55 հեռախոսահամարով, նշել իրենց գաղտնաբառը, որը տրամադրվում է հաշվի սպասարկման պայմանագիր կնքելիս, և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն իրենց բանկային հաշվի վերաբերյալ:
Բանկն ապահովում է տրամադրվող տեղեկատվության պաշտպանվածությունն ու գաղտնիությունը: