ՀՀ տարածքից դուրս ֆիզիկական անձանց առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ


ՀՀ տարածքից դուրս ֆիզիկական անձանց առանց հաշվի բացման կատարվող փոխանցումների տեսակներն են.
  • SWIFT համակարգով կատարվող միջազգային փոխանցումներ
SWIFT համակարգով փոխանցում իրականացնելու համար հաճախորդը ներկայացնում է անձնագիրը և փոխանցման համար անհրաժեշտ վավերապայմանները /ռեկվիզիտները/` համաձայն տիպային հանձնարարագրի և սակագների:
  • UNISTREAM համակարգով կատարվող դրամական փոխանցումներ
  • INTEL EXPRESS համակարգով կատարավող դրամական փոխանցումներ
Համակարգերի միջոցով կատարվող դրամական փոխանցումների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք «Դրամական փոխանցումներ» բաժինը: